1. 3. 2021

Dobrodružné výlety začínají dostávat i ekologický rozměr. Americká společnost Natural Habitat Adventures zrealizovala v r. 2019 první „zero waste“ skupinový výlet v Yellowstonském národním parku. Na základě těchto zkušeností bylo identifikováno 12 lekcí aplikovatelných do svých cestovatelských programů.

Přinášíme výběr z těchto 12 lekcí

Odpadové hospodářství

Odpad je třeba vnímat nejenom při výletu/expedici jako takové, ale i před samotnou výpravou a po ní (např. tištěné brožury, katalogy či jiné marketingové materiály). Je vhodné zavést možnost odhlášení od zasílání tištěných podkladů a preferovat digitální formu. V případě, kdy je účastníkům výpravy poskytováno jakékoliv vybavení (typicky osušky, ručníky atd.) měl by být zaveden systém opětovného shromažďování a znovuvyužití. Používání opakovaně plnitelných lahví, vlastního cestovního nádobí by mělo být samozřejmostí. Všechny tyto informace by měly být pochopitelně sděleny účastníkům před zahájením jakékoliv výpravy.

Kompostování

S kompostováním biologicky rozložitelného odpadu se čím dál častěji můžeme setkat i na výletech, výpravách v přírodě, avšak není to pravidlem. Zde je důležité, aby místní poskytovatelé služeb (stravovací provozy, občerstvení atd.) byly nakloněni kompostování takového odpadu. Turisté, návštěvníci mohou vytvořit poptávku po tomto způsobu využití rozložitelného odpadu a zvýšit tlak na poskytovatele služeb, kteří budou na tento trend proaktivně reagovat.

Eliminace jednorázových obalů z drogistických výrobků

Hotely a jiné ubytovací zařízení standardně nabízejí svým hostům jednorázové drogistické výrobky (např. malé šampony, mýdla). Tyto jednorázové obaly celkově vytvářejí značené množství odpadu. Řešení? Používat opětovně plnitelné dávkovače s mýdlem/šamponem. Alternativní možností je informovat účastníky zájezdu o skutečnosti, aby využívali vlastní hygienické potřeby.

Jednoduché cestovatelské tipy:

  • využívejte vlastní, opakovaně použitelné lahve, nádobí,
  • využívejte „zero waste“ toaletní potřeby (např. vlastní cestovní kufřík s hygienickými potřebami),
  • využívejte upcyklované turistické vybavení (např. batoh),
  • chovejte se odpovědně v ubytovacím zařízení (např. zbytečně neplýtvejte vodou, energií).

zdroj: nathab.com

zdroj obrázku: nathab.com

Lukáš Žaludek

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X