21. 9. 2021

Dřevěné pelety a brikety jsme si představovali v již několika článcích, kde jsme si popsali jejich výhody hlavně při použití v domácnostech. Ale jako zdrojem spolehlivého tepla se osvědčili taktéž v průmyslu.

Proč by dřevěné pelety, které jsou ekologicky šetrnější alternativou plynu, ropy a elektřiny nemohly pohánět závod či průmyslový areál? Jsou udržitelné a vysoce účinné a průmyslovým podnikům ušetří spoustu emisí CO2.

Příklady použití v průmyslu

Zemědělský areál VIN AGRO

Celý nově zrekonstruovaný zemědělský areál VIN AGRO vytopí štěpka a pelety. Tato společnost totiž pravidelně udržuje aleje a kácí nálety okolo polí, takže ročně získá několik desítek kubíků dřeva ve formě větví. Štěpku tak pálí s peletami, což jim umožnilo použití kotle značky Fröling.

Vjezd do areálu společnosti VIN AGRO. Zdroj fotek: Česká peleta

Kotel má externí zásobník na štěpku, uzavřený ze tří stran, do kterého lze nafoukat i pelety. Doprava ze skladu je zajišťována podavačem a šnekovým dopravníkem. Celý systém je plně automatický, obsluha vynáší popel jednou za měsíc.

VOLVO PENTA

Ve švédském závodě této světoznámé firmy se vyrábí lodní a průmyslové motory do celého světa. Nově se v tomto areálu vytápí peletami a svoji stopu zde zanechala i česká firma. 600 kW univerzální rotační hořák na biomasu totiž do švédského závodu Volvo Penta dodala firma Petrojet Trade.

Automatický hořák MultiBio od české firmy Petrojet Trade. Zdroj fotek: Česká peleta

Jako palivo používají průmyslové dřevěné pelety a s tímto způsobem vytápění jsou spokojeni po všech stranách – jak ekologicky, tak ekonomicky.

Koňská farma Ptýrov

I když se nejedná o zástupce klasického průmyslu, i na koňské farmě slouží pelety více než dobře. Ty naleznete vedle kotelny i ve stájích, kde se používají ve své slámové verzi jako podestýlka pod koně. Představují tak alternativu k pilinám či balíkované slámě.

Pohled na farmu Ptýrov. Zdroj: Farma Ptýrov

Penzion, restauraci a administrativní zázemí vytápí automatický kotel na pelety Atmos o výkonu 50 kW.

Elektrárna Drax

Jedna z největších elektráren v západní Evropě snížila své emise CO2 o 90 %. Jak? Nahradili uhlí biomasou ve formě průmyslových pelet a vodou. Nyní elektřinou zásobuje více než 5 milionů domácností ve Velké Británii, zároveň se jedná o největší Evropskou elektrárnu spalující biomasu.

Elektrárna Drax ve Velké Británii. Zdroj: Drax

Nedávno také tato společnost koupila kanadského výrobce pelet, přičemž 90 % z výrobní kapacity bude Drax využívat pro pokrytí vlastní spotřeby. Ročně tato elektrárna spotřebuje zhruba 2,9 milionů tun pelet ročně.

Využití pelet je tak velmi široké nejen v domácnostech, ale i v malých a velkých podnicích. Jedná se tak o ekonomicky i ekologicky výhodný způsob vytápění.

reklama

Michal Gregor

Autor je podnikovým ekologem. Zajímá se o všechna témata spojená s udržitelností a ekologií.

X