21. 9. 2021

Přetékajícím haldám odpadu z jednorázového plastového nádobí nebo plastových kelímků v popelnicích na festivalech nebo v blízkosti fast foodu by mohl být konec. Vláda posunula směrem do parlamentu návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků, který převádí do českého práva evropskou směrnici o jednorázových plastech.

Implementovaná směrnice jako taková, si klade za cíl předcházet dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, tento dopad omezovat a podporovat přechod k oběhovému hospodářství.

Tato legislativa zahrnuje několik typů opatření – od úplného zákazu některých výrobků, přes omezení jejich spotřeby až po povinné příspěvky výrobců na úklid obcí a měst.

Co vše návrh zákona přináší?

  • Zákaz uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu (plastových příborů, talířů, brček, vatových tyčinek, tyček k uchycení a podpěře balónků, nádob a nápojových kelímků z expandovaného polystyrenu a také výrobků z oxo-rozložitelného plastu);
  • Zvláštní požadavky na plastové výrobky – povinné připevnění víček k nádobám na nápoje, povinný obsah recyklovaných plastů ve výrobku nebo označování výrobků pro informování konečného uživatele,
  • Zavedení systémů rozšířené odpovědnosti výrobce pro určité druhy vybraných plastových výrobků a s nimi spojených povinností – především půjde o úhradu nákladů obcím na úklid odpadu,
  • Opatření ke snížení spotřeby,
  • Provádění osvětové činnosti a
  • Stanovení cílů pro zajištění tříděného sběru plastových nápojových lahví (od 1. ledna 2025 minimálně 77 % hmotnosti těchto obalů a od 1. ledna 20209 minimálně 90 % hmotnosti těchto obalů uvedených v daném kalendářním roce na trh nebo o oběhu).

Cílem nového zákona je snížit nesmyslné nadužívání mnoha tisíc tun jednorázových plastů ročně, zejména fastfoodů a hromadných akcí. Pokud se týká zákazu vybraných jednorázových výrobků, již dnes k nim existuje řada opakovaně použitelných alternativ a ročně tak můžeme uspořit milióny kusů plastových výrobků. Kromě toho třeba také pomůže lidem lépe nakládat s plastovými odpady a obce dostanou příspěvek na úklid veřejných prostor,“ přibližuje zákon ministr životního prostředí Richard Brabec.

Návrh zákona také stanovuje termín, dokdy je možné tyto výrobky uvádět do oběhu. To výrobcům umožní „doprodat“ naskladněné zásoby.

Zdroj: MŽP

reklama

Michal Gregor

Autor je podnikovým ekologem. Zajímá se o všechna témata spojená s udržitelností a ekologií.

X