21. 9. 2021

Včelařství v souvislostech? Jaké jsou příležitosti a potenciál ve včelařství? Hledáte zajímavé informace o včelařství?

Jak se stát včelařem?

„Na území ČR může chovat včely každý, bez ohledu na vzdělání, praxi nebo věk, tedy i osoby mladší 18-ti let. Chov včel není podmíněn členstvím v žádném včelařském spolku nebo organizaci, které by ověřovaly způsobilost k chovu včel. Přesto musí chovatel plnit několik zákonných povinností, včetně dodržování platných nařízení Státní veterinární správy,“ uvádí portál Včelstva online při České zemědělské univerzitě v Praze.

„Dříve než si pořídíte včelstva, je třeba si splnit dvě zákonné povinnosti. Tou první je registrovat se jako chovatel u Českomoravské společnosti chovatelů v Hradišťku, kde Vám bude přiděleno registrační číslo chovatele. Zároveň zde nahlásíte budoucí umístění stanoviště včetně počtu včelstev, kterému bude také přiděleno registrační číslo stanoviště. Pokud se jedná o stanoviště na pozemku, jehož nejste vlastníkem, je třeba mít souhlas majitele pozemku, ten není součástí registrace. Ze slušnosti je také vhodné se nahlásit místní základní organizaci ČSV. Stanoviště včelstev je třeba nahlásit také na místně příslušný obecní nebo městský úřad (příslušným formulářem),“ dodává portál Včelstva online.

Máte zájem začít včelařit? Na co se připravit a na co dávat pozor? Co je dobré vědět před tím než se rozhodnete včelstva pořídit?

Včely a příroda

Život včel a jejich význam v přírodě představuje tento dokument:

Včelařský naučný areál

Plánujete návštěvu Moravskoslezského kraje? Určitě byste neměli minout navštívit Chlebovice s tamním včelařským areálem.

„V areálu, ve kterém si můžete rozšířit znalosti o jedinečném oboru včelařství, poznat provázanost člověka s přírodou, seznámit se s včelařskou historií, medově se občerstvit, navštívit Včelí obchůdek či jen tak si odpočinout,“ uvádí webové stránky vcelarskyareal.cz.

Co si můžete prohlédnout?

  • včelařské muzeum a skanzen
  • naučnou zahradu
  • naučný včelín
  • naučný koutek
  • včelí obchůdek

Včelí výrobky

Jaké neuvěřitelné věci dokáži včely vyrobit?

Projekt Beehive

Soubor produktů, svítidel a svící, které jsou přímo vyráběny včelami v úlech.

Udržitelný rozvoj

Včelařství ve vztahu k udržitelnému rozvoji?

12. Odpovědná spotřeba a výroba

12.2 Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání

15. Život na souši

15.a Mobilizovat a významně zvýšit finanční prostředky ze všech zdrojů na zachování a udržitelné využívání biodiverzity a ekosystémů

zdroj: vcelstva.czu.cz, vcelarskyareal.cz, osn.cz

zdroj obrázků: Mgr. Jarmila Machová (včelařství.cz), vcelarskyareal.cz, osn.cz

reklama

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X