1. 8. 2021

Uhlíková neutralita se čím dál častěji dostává do povědomí soukromých společností, státní správy a veřejnosti. Popularitě se těší i ve finančním sektoru, Komerční banka (dále jen „KB“) razí tuto inovativní cestu a zavázala se k dosažení uhlíkové neutrality do r. 2026.

Ke splnění ambiciózního úkolu – dosažení uhlíkové neutrality si KB zvolila certifikační standard CFM od Preferred by Nature. KB úspěšně prošla implementačním procesem a byl jí vystaven prestižní certifikát.

Celý plán řízení uhlíkové stopy KB si můžete přečíst zde. Mezi cíle snižování uhlíkové stopy KB patří např.: nákup zelené elektrické energie (obnovitelná energie, dodavatelské záruky), optimalizace produkce odpadů (elektronická kancelář, snížení produkce komunálního odpadu), služební automobily (preference elektro nebo hybridních pohonů).

Co tvoří uhlíkovou stopu společnosti?

Dle sdělení Preferred by Nature: „Pokud jde o emise uhlíku, bankovní sektor je obecně považován za sektor s nízkými emisemi, nebereme-li v úvahu klimatický dopad investic, na které mají banky zásadní vliv. I zde ovšem platí, že finanční instituce mohou výrazně snížit emise uhlíku z vlastního provozu. Na základě údajů o emisích uhlíku pochází emise Komerční banky primárně ze spotřeby energie a materiálů v kancelářích a pobočkách banky. Dále jde o emise generované zaměstnanci dojíždějícími do zaměstnání. Dalšími významnějšími zdroji emisí jsou služební cesty a výstavba a renovace poboček banky.֧

Čísla & data

KB v r. 2019 vyprodukovala 38 mil. kg CO2.

  • přibližně 43 % (16,58 mil. kg CO2) bylo emitováno spotřebou el. energie (kanceláře, pobočky);
  • takřka 20 % (7 mil. kg CO2) připadalo na dopravu (dojíždění zaměstnanců do zaměstnání);
  • emise CO2 na klienta byly vyčísleny na 23 kg.

Snížení uhlíkové stopy ve vaší společnosti, organizaci

Preferred by Nature vyvinula unikátní standard (Carbon Footprint Management Standard) pro hospodaření s uhlíkovou stopou. Metodika standardu se vyznačuje svou transparentností, využitelností a důrazem na data a procesy. Uhlíková neutralita je blíže, než si myslíte.

Zaujaly vás možnosti hospodaření s uhlíkem? Máte zájem si prostudovat celý standard a získat více informací? Navštivte webové stránky Preferred by Nature.

Článek byl publikován s laskavým svolením organizace Preferred by Nature.
zdroj dat: preferredbynature.org; kb.cz
zdroj obrázků: preferredbynature.org; Komerční banka

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X