21. 1. 2022

Také už se začínáte ztrácet v pojmu „udržitelnost“ a co vlastně znamená? Žádné starosti, nejste v tom sami. Jedním z důvodů totiž je, že neexistuje žádná, celosvětově uznávaná, definice udržitelnosti. Neskromným cílem tohoto článku je udržitelnost si definovat, pochopit ji a říct si, jak se dá aplikovat v podniku.


Je to navíc živý diskurz s mnoha různými pohledy a aspekty, o nichž se diskutuje. Svou roli zde rozhodně hraje i geografie. Jinak se nad udržitelností zamýšlí člověk z Indie (nebo spíše nezamýšlí) a jinak Němec. Každý člověk a každá společnost si musí definovat, jak může přispět k udržitelnější budoucnosti – pro společnost, pro životní prostředí, pro příští generace. Jak obecně chápe udržitelnost Cambridgský slovník?

Aplikace v podniku

Zjistit, jaké mám dopady na životní prostředí

Sledování ukazatelů jako je spotřeba pohonných hmot, rozpouštědel, vypouštění emisí do ovzduší aj., pro většinu velkých organizací nepředstavuje problém. Tyto ukazatele sleduje, vyhodnocuje a snaží se jejich čísla snížit. Zde je potřeba se spíše zaměřit na malé a střední podniky, které necítí potřebu ubírat se udržitelným směrem (v tomto ohledu na ně není vyvíjen téměř žádný tlak). Je potřeba, aby i tyto subjekty si uvědomili, že i ony mají dopad na životní prostředí v místě svého působení a pomocí sledování důležitých ukazatelů můžou vylepšit i ukazatele ekonomické. V tom případě se jedná o win-win situaci. 

Zaměření se na inovace, spolupráci s podniky a zapojení se do oběhového hospodářství.

Inovovat, zdokonalovat, zavést něco nového… je v podstatě jedno, jak to nazvete, důležité je to udělat! Nejenom z toho důvodu, že budete o krok před konkurencí, ale i proto, abyste přispěli ke zlepšení svých environmentálních ukazatelů. Jak? Pokud sami nemáte dostatek nápadů, zeptejte se svých zaměstnanců. Vždyť oni sami jsou součástí vašich výrobních procesů a mnohdy vědí, kde ve výrobě může být slabé místo a kde by se mohlo ušetřit.

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X