Interaktivní mapa

Do doby pandemie covid-19 rostl v průměru meziročně počet turistů ve Slovenské republice o 10 % od roku 2015. Během deseti let (2009 – 2019) vzrostl počet turistů o 52,56 %. To s sebou přináší pozitivní dopady, zejména ekonomické. Slovensko si za rok 2019 například díky ubytovacím zařízením přišlo na více než 500 milionů eur. Na druhé straně to má negativní dopad na slovenskou krajinu.

Masový turismus je totiž dlouhotrvající model, jehož priority nespočívají v zachování odpovídajícího stavu přírody, ale pouze ve zvýšení zisků. Kdežto udržitelný turismus je model, který myslí na budoucnost, ochranu průmyslu, životního prostředí a nás samotných.

O projektu

Ve spolupráci s AICES (Asociácia informačných centier Slovenska) jsme připravili projekt #ObjavUdržateľnéSlovensko, který mapuje, medializuje a propojuje udržitelné turistické aktivity, zajímavosti, cíle, místa a projekty napříč slovenskými regiony.

Články k projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko

Nejvýše položený eko friendly hotel v Tatrách

Tento článek je součástí projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko Sliezský dom je nejvýše položený eko friendly horský hotel na Slovensku (1 670 m n.m.) a nabízí velké množství služeb, které jako hotelový host nebo turista můžete využít. Velké množství služeb ale znamená i velké množství odpadu. To si uvědomil i manažer hotelu Peter Andráš a rozhodl se s tím něco…