Odpadový zákon byl nakonec schválen

Odpadový zákon byl nakonec schválen

Sněmovna tímto rozhodnutím tak odmítla senátní snahu o roční odklad účinnosti normy a nový odpadový zákon tak bude účinný od 1.1.2021. Snaha senátorů poukázat na to, že nejsou dostatečně připraveny prováděcí předpisy, tak přišlo vniveč. ČR nastupuje trend: od skládkování ke třídění, recyklaci a materiálovému využití na maximum Polovina komunálního odpadu se v ČR totiž […]

Přečtěte si více
 Zákon o odpadech se vrací do Sněmovny

Zákon o odpadech se vrací do Sněmovny

Senát vrátil nový odpadový zákon Sněmovně, a požaduje odklad jeho účinnosti o rok. Senátoři mj. varují i před řadou problémů. Stěžejním důvodem pro tento krok je podle Senátorů fakt, že v zákoně chybí prováděcí předpisy. Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová uvedla, že odpadový zákon odkazuje na celou řadu podzákonných předpisů, které ale dosud nejsou k dispozici. […]

Přečtěte si více
 Nové odpadové zákony míří do Senátu

Nové odpadové zákony míří do Senátu

Po zhruba měsíci míří úplná znění nových odpadových zákonů ze Sněmovny do Senátu. Jedná se o návrh zákonů o odpadech, o výrobcích s ukončenou životnosti, změnového zákona a obalového zákona. Je dost pravděpodobné, že Senát se bude předkládanými zákony zabývat a přijde s pozměňovacími návrhy. Palčivým tématem je zejména účinnost nové legislativy, která je v […]

Přečtěte si více