30. 11. 2021

Univerzitu netřeba dlouze představovat, má svou vlastní historii, ve svém oboru patří ke špičce na české i zahraniční scéně. Disponuje celkem pěti fakultami a studuje zde přes 8 tisíc studentů.

Zázemí

Univerzitní zázemí vč. IT techniky je na standardní úrovni a modernizace je všudypřítomná. K dispozici jsou i účelová zařízení – Botanická zahrada a arboretum, Školní zemědělský podnik Žabčice, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Každá fakulta, resp. jednotlivé ústavy mají k dispozici další zázemí (laboratoře, odborná pracoviště, experimentální prostory a další).

Odbornost vyučujících

Na vysoké úrovni, ať se jedná o mladší či starší generaci pedagogů. Praktické uchopení výuky se samozřejmě odvíjí od osobnostních kvalit přednášejících a dalších faktorů (osnovy předmětu, časové dotace atd.).
Současný systém tuto tezi potvrzuje, neboť profesní dráhu v akademickém prostředí si zvolí převážně nadšenci, kteří se aktivně vzdělávají v oboru, účastní se konferencí a publikují své odborné práce. To vše za podprůměrné ohodnocení.

Nabídka oborů

Pakliže vás láká profese podnikového ekologa, odpadového hospodáře, poradce v oblasti životního prostředí nebo podobné povolání, vybrané fakulty univerzity nabízejí obory, které vás připraví pro tuto profesní dráhu.

Agronomická fakulta

Bezesporu lze doporučit tyto obory: program Agroekologie – specializace Agroekologie (zkratka BC-AE-AE), program Aplikovaná technika – specializace Odpadové hospodářství (zkratka BC-AT-OH), program Agroekologie – specializace Voda v agroekosystému (zkratka BC-AE-VA). Navazující magisterské studium je k dispozici ve stejných specializacích.
Studijní plány uvedených oborů reflektují vývoj i nové trendy v profesní praxi.

Lesnická a dřevařská fakulta

Nejblíže k výše uvedeným profesím má studijní program – Krajinářství a to jak v bakalářském, tak i magisterském stupni.
Studijní plán je více zaměřen na krajinu a přírodu.

Příležitosti rozvoje

Určitě zvážit možnost studijního pobytu v rámci programu ERASMUS+. Agronomická i lesnická fakulta mají uzavřeny zahraniční dohody s prestižními univerzitami např. z Finska, Švédska. Studenti se mohou účastni různých projektových aktivit svých mateřských ústavů nebo se podílet na celouniverzitních akcí.

Doporučení

  • Využít každé příležitosti k navázání vztahů, kontaktů s externisty (při odborných exkurzích, přednáškách a dalších).
  • Snažit se absolvovat odbornou praxi či stáž u firmy/instituce v jejímž oboru bych rád našel uplatnění po absolvování.
  • Zahájit hledání zaměstnání/uplatnění již na začátku posledního ročníku studia a reálně oslovovat vybrané zaměstnavatele.
  • Udržovat těsné kontakty se spolužáky, kteří našli uplatnění v podobném oboru.
  • Účastnit se neformálních klubů/setkání, které univerzita ve svých prostorech pořádá (různá podnikatelská setkání, tematicky zaměřené kurzy atd.).
  • Věnovat zvýšenou pozornost předmětům spojeným s legislativou (ulehčí vám to start v zaměstnání).

zdroj: mendelu.cz

zdroj obrázků: mendelu.cz

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X