21. 9. 2021

Jak je pečováno o naši přírodu? Kterým aktivitám je věnována zvýšená pozornost? Jaké jsou teoretické a praktické výstupy?

O projektu

„Hlavním cílem projektu je zlepšení nepříznivého stavu ochrany 11 prioritních stanovišť a 3 prioritních druhů (se zvláštní zaměření na endemické druhy) v 25 evropsky významných lokalitách (EVL) v Jihočeském kraji a 30 EVL na jižním Slovensku. Předměty ochrany jsou v nepříznivém stavu v důsledku dlouhodobé absence managementu lokalit, nevhodného managementu, expanze invazních druhů rostlin aj.“ uvádí projekt South-life ve své definici.

termín realizace: 2017 – 2024

rozpočet: 7 024 703 € (72,39 % příspěvek Evropské komise – 5 085 000 €, program LIFE)

příjemci: Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství České Budějovice Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Onyx Bratislavské regionálne ochranárske združenie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Cíle projektu

Hořeček mnohotvarý český

Zvýšení populace a rozšíření biotopu této rostliny.

Střevlík Ménétriésův

Zvýšení populace a rozšíření biotopu tohoto živočicha.

Rašelinné lesy

Obnova stanovišť a rozšíření plochy lesních porostů.

Projektové území

Komentář Ladislava Lešáka, manažera lokalit

Webové stránky projektu

Odhalte všechny aktivity projektu na desítkách lokalit v České i Slovenské republice.

zdroj: south-life.cz

zdroj obrázků: south-life.cz, autoři obrázků: Zdeněk Klimeš, Zdeněk Papoušek, Fotoarchiv KUJČK

reklama

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X