21. 9. 2021

Podnázev: aby se vlk nažral a koza zůstala celá

Možná máte osobní zkušenost s odbornou praxí při studiu na střední či vysoké škole. Jak jste si sehnali danou praxi? Jakou přidanou hodnotu vám praxe dala?


Nejspíš každý z nás, kdo studoval vysokou či střední školu se setkal s povinností absolvovat odbornou školní praxi ve vybraném podniku, organizaci, zařízení, které má spojitost se studijním oborem. Této praxi/stáži byl vyhrazen určitý časový prostor (např. 4-6 týdnů) a její absolvování je podmínkou pro pokračování ve studiu. Já osobně jsem absolvoval odbornou stáž v regionální rozvojové agentuře, kde jsem se věnoval oblasti, která byla náplní mého studijního programu. Ostatní spolužáci, studenti možná neměli takové štěstí a nebyli úspěšní při hledání odborné praxe/stáže. Pro některé se stalo uspokojivým řešením „obstarání“ potvrzení o absolvované praxi u některého ze svých známých či spřízněných organizací. Hromadící se „֧potvrzující lejstra“ jsou pro vzdělávací instituce zřejmě jediným kritériem, kterým vykázat úspěšné praktické vzdělávání svých žáků, studentů. Jaká je pak přidaná hodnota takové praxe pro absolventa i samotnou školu?

Řešení tohoto problému?

Je snadné poukázat na určitý problém, ovšem navrhnout řešení, které je uspokojivé pro všechny případy a je možné generalizovat na všechny vzdělávací instituce je obtížné.

Můj subjektivní názor na řešení tohoto problému je následující:

Z povinné praxe/stáže v rámci střední či vysoké školy udělat nepovinnou. Časový rámec by mohl zůstat zachovaný (tzn. 1-2 měsíce). Výstupem z praxe/stáže by mohl být zpracovaný projekt (s předmětem např.: „čím jste se zabývali na praxi a čeho jste dosáhli“), který by se následně prezentoval před ostatními spolužáky. Jednotlivé projekty by mohli být součástí celoškolní soutěže.

  • Praxe/stáže by se konaly jak v podnicích, organizacích či jiných zařízeních nebo by se mohla spojit skupina studentů a vytvořit vlastní „aktivitu“.
  • Absolvování praxe/stáže by nebylo podmínkou pokračování ve studiu, nýbrž by daného studenta mohla zvýhodnit např. u závěrečných zkoušek nebo by se mohl ucházet o ocenění ze strany vzdělávací instituce.

Studenty by takové řešení mohlo motivovat k vyšší aktivitě, která se nezakládá na povinnosti nýbrž vlastní iniciativě. Vlastnosti, které by si všichni zúčastnění osvojili by byly cennou výhodou na pracovním trhu.

Pochopitelně by takovému řešení musela škola (pedagogové, školní kariérní centra a další) poskytnout potřebné zázemí, a hlavně vše řádně vysvětlit

Ing. Lukáš Žaludek

Ing. Lukáš Žaludek

autor názoru

Odborný konzultant/auditor podnikové ekologie, systému EMS a udržitelného rozvoje. Spoluzakladatel společnosti Ekotema Group s.r.o.


Chcete přidat vlastní názor?

Přispějte do naší „názorové“ rubriky. Stačí vyplnit jednoduchý formulář.

reklama

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X