21. 9. 2021

Epizoda 3 – online kurz Green Economy and Trade

Seriál unikátních vzdělávacích kurzů, které na českém či slovenském trhu nemají obdoby. Přinášíme recenze, komentáře, tipy na inspirativní, naučné, praktické kurzy od nejprestižnějších institucí na světě.

Zajímáte se o zelenou ekonomiku? Rádi byste získali ucelený přehled teoretických znalostí a praktických příkladů? Hledáte souvislosti mezi obchodními zákonitostmi a environmentálním pohledem? Inspirujte se příklady dobré praxe z různých zemích světa.

Recenze kurzu Green Economy and Trade z dílny UN CC:Learn.

  • online
  • prestižní vzdělávání pod záštitou Partnership for Action on Green Economy (PAGE)
  • po úspěšném absolvování získáte certifikát
  • zdarma

„Informace až na prvním místě“ tímto heslem se snažíme v envimagazin.cz řídit. Disponovat těmi správnými informacemi ve správný čas je klíčem k úspěchu. Nejinak tomu je i v případě vzdělávání. Klimatická změna je pojem, který v řadě případů rozděluje společnost. Tato skutečnost je patrná v celém společenském spektru, od politické reprezentace přes akademiky až po obyčejné obyvatele. Naší odpovědností by mělo být vyhledávat pravdivé informace, ověřovat zjištěná fakta a uplatňovat kritické myšlení.

Přicházíme se třetí epizodou unikátní vzdělávací série (v první epizodě jste se mohli seznámit s klimatickou změnou a druhý díl byl věnovaný úvodu do zelené ekonomiky). Tentokrát se blíže zaměříme na zelenou ekonomiku ve vztahu k obchodu v mezinárodním měřítku.

Recenze kurzu

Předmět kurzu: kurz Green Economy and Trade vám poskytne základní informační rámec k pochopení principu zelené ekonomiky a obchodu. Jsou zde představeny nástroje, díky kterým je možné implementovat principy zelené ekonomiky do konkrétních národních podmínek. Porozumíte problémům, se kterými se potýkají země při přechodu k modelu „inclusive green economy“.

Kurz je rozčleněn do 4 modulů z nichž každý se zabývá určitým segmentem zelené ekonomiky ve vztahu k obchodu. Např.: modul č. 1 – environmentální a obchodní rozhraní; modul č. 3 – návrh politik a podmínek; modul č. 4 – příležitosti v jednotlivých odvětvích.

Ověření znalostí probíhá formou kvízu na konci každého modulu. Kvíz tvoří uzavřené otázky (vybíráte z nabízených možností).

Kurz vznik pod záštitou: Partnership for Action on Green Economy (PAGE).

Spolupracující instituce: UN Environment, International Labour Organization, UN Development Programme, UN Industrial Development Organization, UNITAR.

Jazyk: angličtina.

Doporučená úroveň: neuvedeno. Pozn. redakce: kurz je vhodný pro každého se zájmem o zelenou ekonomiku a obchodní souvislosti.

Počet účastníků kurzu: neuvedeno. Vzdělávací platforma má celkově přes 360 tis. uživatelů celosvětově.

Délka kurzu: dle oficiálních materiálů 2 hodiny. Pozn. redakce: počítejte s vyšší časovou dotací, pakliže chcete prostudovat i navazující materiály. Celkově se dá kurz absolvovat za půlden v pohodovém tempu.

Typ kurzu: online dle svých časových možností.

Forma výuky: textová prezentace (vč. grafů, tabulek) + interaktivní rozhraní (doplňování, spojování vybraných částí a bodů).

Osvědčení o absolvování: absolvování celého kurzu je bezplatné. Pakliže chce účastník kurzu vystavit certifikát je nezbytné splnit závěrečný test (kvíz) s úspěšností > 70 %. Test můžete opakovat maximálně 3x.

Zhodnocení redakce: srozumitelnost, přidaná hodnota recenzovaného kurzu je na vysoké úrovni. Vše je přehledně zpracováno do interaktivního rozhraní, kde uživatel aktivně plní drobné úkoly (doplňování, spojování pojmů atd.). Specifické zaměření kurzu spolu s odbornými pojmy, termíny je na vysokoškolské úrovni, což nemusí každému vyhovovat. Pro nováčka doporučujeme absolvovat kurz, který se zabývá úvodem do zelené ekonomiky.

zdroj: unccelearn.org

zdroj obrázků: unccelearn.org

reklama

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X