21. 1. 2022

Jak třídit nápojové kartony? Jak se nápojové kartony recyklují? Co může vzniknout z recyklovaného nápojového kartonu?

Třídění nápojových kartonů

Nápojové kartony (krabice od mléka, džusů, vína) libovolných velikostí, barev a tvarů vhazujte do oranžové shromažďovací nádoby (nebo do „popelnice“ s oranžovou poznávací nálepkou).

  • před vyhozením nápojového kartonu tento vyprázdněte od veškerého obsahu
  • krabice vždy sešlápněte
  • nepoužívejte nápojové kartony na podpal v kamnech (může uvolňovat těžké kovy, chlor-organické látky)

Tip: recyklační symboly na obalech vám mohou pomoci v orientaci. Nápojové kartony bývají na svém obalu označeny zkratkami C/PAP, C/PAP 81, C/PAP/ALU 84. Hledejte tyto zkratky na identifikačním štítku u vaší „popelnice“ – pak máte jistotu, že třídíte odpad do správné shromažďovací nádoby.

Příběh nápojového kartonu

Nevíte kam vyhodit nápojový karton?

Aplikace Kam s ním vám pomůže ať jste kdekoliv.

„Nabízí snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně „zbavit“ nechtěných věcí a odpadů.“

Recyklace nápojových kartonů

„Nápojové kartony se recyklují v papírnách pomomocí tzv. vířivého rozvláknění. Tzn. mokrá metoda. Tam nejprve oddělí jednotlivé vrstvy fólie vířivým rozvlákněním (stejně jako při recyklaci papíru). Na sítech zachytí kvalitní papírová vlákna, která se pak použijí k výrobě papíru. Proto mají papírny o tato vlákna velký zájem. Tzv. vířivé rozvláknění rozvolní celulózová vlákna a z vlákniny se znovu vyrábějí papír nebo lepenka. Vířivým rozvlákněním se získá z nápojových kartonů 70–90 % celulózových vláken určených k opětovné výrobě papíru. Nápojové kartony jsou často rozvlákňovány spolu se sběrovým papírem – z toho vyplývá, že někde je možné je zpracovávat i se sběrovým papírem,“ uvádí k recyklaci nápojových kartonů web trideniodpadu.cz.

Další možností je tzv. suchá metoda. Nápojové kartony se rozdrtí, rozemelou a následně tepelně vylisují. Právě o tomto řešení se můžete dočíst v praktickém příkladu níže.

Příklad z praxe

Jihočeská společnost Flexibau s.r.o. vyrábí z použitých nápojových kartonů interiérové a stavební desky, které nalézají uplatnění především ve stavebnictví.

O řešení Packwall jsme psali zde. O vizualizaci celého výrobního procesu jsme informovali v dubnovém příspěvku.

Zdroj: trideniodpadu.cz, samosebou.cz, kamsnim.cz

Zdroj obrázků: samosebou.cz, ekokom.cz, kamsnim.cz

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X