9. 5. 2021

Jak uzdravit zemědělství v České republice? To prozradí první ročník odborného symposia Živé zemědělství s mezinárodní účastí.

Základní informace

Kdy?

25. a 26. června 2021

Vstupné?

zdarma

První ročník odborného symposia s česko-německou účastí nazvaného Živé zemědělství. Poprvé v České republice tak vzniká platforma, jež si klade za cíl umožnit setkání aktivních lidí z odborné i laické veřejnosti usilující o změnu hospodaření s půdou, nakládání s potravinami i zemědělství jako takového.

„Naší vizí je, aby se lidé měli kde prakticky naučit jak skutečně ekologicky hospodařit, a aby tak mohly vznikat nové ekofarmy s produkcí potravin pro lidi. Něco takového se nemůže uskutečnit bez zásadní změny na straně spotřebitelů. Proto pořádáme dvoudenní symposium s cílem podpořit odhodlání a růst nových zemědělců i nových spotřebitelů, napomáhat jejich vzájemnému propojení, posílení nebo načerpání nových informací,“ uvedl Jiří Prachař, jeden z iniciátorů sympozia Živé zemědělství.

  • bohatý program pro 200 účastníků
  • představí se 20 zástupců českých, německých organizací, iniciativ ekologického zemědělství, udržitelného přístupu k půdě
  • možnost přihlásit se na exkurzi – bioobchod, bezobalový obchod, komunitní zahrada

Program

Jaký program symposium nabídne?

Partneři

  • Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
  • Netzwerk Biodynamische Bildung
  • Lovime.bio
  • a další

zdroj: asociaceampi.cz

zdroj obrázků: asociaceampi.cz

Lukáš Žaludek

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X