21. 9. 2021

Tento článek je součástí projektu #ObjavUdržateľnéSlovensko.

Plán obnovy

„Je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ,“ uvádí oficiální portál planobnovy.sk

5 hlavních priorit

  • Zelené Slovensko (2 300 mil. €)
  • Zdraví život (1 500 mil. €)
  • Efektivní stát a digitalizace (1 100 mil. €)
  • Lepší vzdělávání (890 mil. €)
  • Věda, výzkum, inovace (730 mil. €)

Časový rámec implementace:

Hlavní témata zelené ekonomiky

Obnovitelné zdroje energie a energetická infrastruktura

V rámci tohoto komponentu bude podporována především výstavba nových kapacit obnovitelných zdrojů energie a taktéž modernizace stávajících zařízení. Podpora bude směřovat i do elektrické soustavy k zabezpečení její flexibility a spolehlivosti.

Obnova budov

V souvislosti se adaptací na změny klimatu, energetickou hospodárnost a kvalitu ovzduší budou investice směřovány na výstavbu nových, úsporných veřejných budov (např. nemocnice, školy), ale taktéž rodinných domů.

Udržitelná doprava

Pozornost bude věnována zejména rekonstrukci takřka 70 km železnic a výstavby 200 km cyklistické infrastruktury. Mezi další podporované oblasti patří rozvoj intermodální nákladní dopravy nebo infrastruktury pro alternativní pohony.

Dekarbonizace průmyslu

Transformace Slovenska na nízkouhlíkovou ekonomiku je úzce spojena se snížením emisí skleníkových plynů v průmyslové výrobě a navazujících procesech. K dosažení tohoto cíle by měly být v praxi implementovány principy oběhového hospodářství a využívání nejlepších dostupných technik.

Adaptace na změnu klimatu

Reformy a investice směřují ke zvýšení dlouhodobé odolnosti krajinných ekosystémů prostřednictvím rozšiřování bezzásahových chráněných oblastí, národních parků aj. Pozornost se věnuje i managementu vodních toků, zadržování vody v krajině nebo protipovodňové ochraně. Podpoří se taktéž projekty přírodního, měkkého turismu.

Kompletní dokument Plán obnovy Slovenské republiky

zdroj: planobnovy.sk

zdroj obrázků: planobnovy.sk, facebook.com/planobnovy

reklama

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X