Organizace, se kterými spolupracujeme a prosazujeme principy udržitelnosti:

GREEN BRANDS

je mezinárodní, nezávislou a samostatně působící brand-marketingovou organizací se sídlem ve Veitsbronnu (Německo) a kancelářemi v Hamburku, Vídni (Rakousko), Basileji (Švýcarsko), Praze (Česká republika), Budapešti (Maďarsko), Lublani (Slovinsko), Bratislavě (Slovensko) a Sofii (Bulharsko). Green Brands uděluje v mezinárodní spolupráci s nezávislými institucemi a společnostmi v oblasti ochrany životního prostředí/klimatu a udržitelnosti ekologicky udržitelným značkám pečeť kvality GREEN BRAND.

Tímto oceněním a pečetí kvality, která je registrovanou certifikační značkou EU pro ekologickou udržitelnost, jsou odměňovány značky (společnosti/produkty/poskytovatelé služeb/potraviny/asociace), které prokazatelně jednají podle zásad udržitelného rozvoje, a tím tak přispívají významnou měrou k ochraně životního prostředí.

Green Brands a Ekotema Group s.r.o. uzavřeli memorandum, ve kterém se dohodli na spolupráci mj. v šíření osvěty ohledně udržitelnosti (právě i skrze Envimagazin.cz).

Farmářská škola

Jedná se o unikátní vzdělávací koncept ekologického a biodynamického zemědělství v České republice, který nabízí ucelený program praktického vzdělávání na ekologických farmách u nás i v zahraničí. Chtějí v souladu s aktuálním ekologickým děním ve společnosti vytvářet a podporovat mladé zemědělce, kteří budou mít chuť zakládat nové statky a přispívat tak k obnově zdravého hospodářství, zdravé krajiny i života na venkově.

Farmářská škola a Ekotema Group s.r.o. se dohodli na mediálním partnerství, díky němuž budou šířit osvětu nejenom o ekologickém a biodynamickém zemědělství.

Čistý les

Jedná se o spolek, který pomáhá zlepšovat stav životního prostředí. Abychom zachovali lesy v dobré kondici a čisté pro další generace, úklidy přírody jsou určitě nutné. Během těchto úklidů navíc seznamují děti i dospělé s tříděním a recyklací odpadů a aktuálními tématy z oblasti ochrany životního prostředí.

Čistý les a Ekotema Group s.r.o. se dohodli na mediálním partnerství, díky němuž budou šířit osvětu z oblasti ochrany životního prostředí.