21. 9. 2021

Vědci tvrdí, že došlo k dramatickému zpomalení toku oceánských proudů, které hrají zásadní roli ve světovém podnebí. Golfský proud, který pomáhá ohřát severozápadní Evropu je totiž nejslabší za více než 1 000 let a podle výzkumů by jeho oslabení mělo vést k extrémnějším a intenzivnějším zimám.

Golfský proud je rychlý mořský proud Atlantského oceánu, který ovlivňuje podnebí východního pobřeží Severní Ameriky od Floridy po Newfoundland a západního pobřeží Evropy. Severní větev Golfského proudu, nazývaná Severoatlantický proud, zmírňuje v západní Evropě zimy, zejména na severu. Golfský proud navíc působí jako ohromný výměník tepla, přináší teplou povrchovou vodu od rovníku na sever a posílá chladnou, méně slanou vodu z hlubin hluboko na jih.

Znázornění proudění Golfského proudu. Zdroj: SciJinks

Golfský proud je součástí většího oceánského proudu známého jako Atlantic Meridional Overturnign Circulation (AMOC) a nese teplou vodu z cípu Floridy směrem do Evropy. Hlavně díky němu jsou převážně v Británii a severu Evropy mírnější zimy. Se zpomalením tohoto zde mohou být teploty až o pět stupňů nižší.

Ze zveřejněné studie založené na měření tepla a pohybu sedimentů v časopise Nature Geoscience vyplývá, že AMOC výrazně zpomalil.

„Velmi pravděpodobně je to způsobeno emisemi skleníkových plynů, protože pro zpomalení jiné přesvědčivé vysvětlení neexistuje,” uvedl jeden z autorů studie, Stefan Rahmstorf z Institutu pro zkoumání změn klimatu v Postupimi. „Přesně toto nám klimatické modely předpovídaly už desítky let,” dodal.

Jak ke zpomalování dochází?

Změnou salinity vody, např. rozpouštěním ledovců z Arktidy a Grónska vzniká sladkovodní voda, která ředí slanou vodu. Tím klesá produkce kyslíku světovými oceány a snižuje se síla termo hydrodynamického čerpadla (AMOC), zvyšuje se teplota, roste hladina oceánů, mění se tryskové proudění v atmosféře a dochází k posunu klimatických pásem.

Nedávná měření prokázala, že ledovce v Grónsku a Arktidě tají nejrychleji za posledních 450 let. To se děje v souvislosti se zvyšujícím se obsahem oxidu uhličitého, který má vliv na teplotu vody v oceánech.

Může se zastavit?

Jiný výzkum který byl zveřejněn v časopise PLAS tvrdí, že tempo globálního oteplování se zvyšuje, což může vést k zastavení Golfského proudu, ale vedoucí výzkumného týmu, Johannes Lohmann se domnívá, že k tomu nedojde během následující stovky let, pokud oteplování nenabere vyšší rychlost.

Dle dostupných metod modelování by mohlo globální oteplování Golfský proud do roku 2100 oslabit o dalších 34-45 %, což už by bylo velmi nestabilní a blížilo by se “bodu zvratu”.

K úplnému zastavení Golfského proudu došlo zhruba před 12 tisíci lety a v Evropě došlo k poklesu teplot o pět až sedm stupňů. Severní polokouli Země zalila vlna mimořádně chladného počasí a během několika měsíců se totálně proměnilo klima a přišla malá doba ledová, která trvala více než tisíciletí. Této změně předcházelo oteplení, ke kterému dochází i nyní.

Zdroj: Sky News / Envimagazin.cz

reklama

Michal Gregor

Autor je podnikovým ekologem. Zajímá se o všechna témata spojená s udržitelností a ekologií.

X