21. 10. 2021

Porozumění SDGs

SDGs (angl. Sustainable development goals) neboli Cíle udržitelného rozvoje vyzývají společnosti po celém světě k udržitelnému rozvoji prostřednictvím investic, implementování řešení a obchodních praktik, přičemž by zároveň měly snižovat své negativní dopady na okolí a přispět k agendě udržitelného rozvoje. Při rychlosti, jakou se rozvíjejí společnosti po celém světě, budou totiž hrát udržitelnější a inkluzivnější obchodní modely velkou roli při dosahování Cílů.

17 Cílů udržitelného rozvoje představují program rozvoje do roku 2030 a navazují na své předchůdce – Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs). Cíle udržitelného rozvoje jsou výsledkem tříletého procesu vyjednávání, který začal na Konferenci OSN o udržitelném rozvoji v roce 2012 v Riu de Janeiro. Na jejich formulaci se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Oficiálně byly schváleny summitem OSN v roce 2015 v New Yorku.

SDG 12 – Odpovědná výroba a spotřeba

K významným podcílům patří:

  • 12.2 Do roku 2030 dosáhnout udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání
  • 12.5 Do roku 2030 výrazně snížit produkci odpadů s pomocí prevence, redukce, recyklace a opětovného používání
  • 12.8 Do roku 2030 zajistit, aby lidé v celém světě měli relevantní informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou

Národní přezkum Agendy 2030 v ČR

Oficiální dokument vydaný Ministerstvem životního prostředí z r. 2021 uvádí v kapitole týkající se udržitelné výroby a spotřeby, že „ČR dlouhodobě snižuje svou materiálovou náročnost, nicméně v posledních letech spíše díky růstu HDP, neboť stále roste spotřeba materiálů. Každý obyvatel ČR v roce 2018 ročně spotřeboval 16 tun surovin. Podíl zpětně vrácených surovin do hospodářství dosahuje pouze 8,3 % a je tak pod průměrem EU (12,4 %). Výzvou je dosáhnout zdvojnásobení této hodnoty, čemuž také napomůže Národní plán obnovy a kohezní fondy.“

V oblasti oběhového hospodářství Národní přezkum agendy 2030 udává „ČR v roce 2021 vytváří strategický rámec pro oběhové hospodářství Cirkulární Česko 2040, díky kterému dojde k zvýšení oběhovosti materiálů v ekonomice a zlepší se materiálová účinnost.“

Více o naplňování Agendy 2030 v ČR si můžete přečíst zde.

Příklad z praxe

V projektu FOREWEAR se snaží o změnu v oblasti propagačních a reklamních předmětů. Ukazují, že mohou být praktické, designové, vyrobené z udržitelných materiálů a navíc v chráněné dílně. Vyrábí organizéry, zápisníky, pouzdra na tablety, obaly na knihy, tašky na víno, kapsičky na doklady, desky na dokumenty, tašky na piknik a další výrobky. Vše z recyklovaných přebytků textilních výrob a s potiskem na míru pro každou organizaci, se kterou naváží spolupráci. Sesbírali a dále využili přes 35 tisíc kg vyřazených oděvů a vznikly výrobky s designovým potiskem pro více než 70 firem. Díky zakázkám od FOREWEAR dostává práci pět až šest švadlen. Podporují takto zodpovědný společenský konzum, udržitelnost a životní prostředí a dávají práci znevýhodněným lidem v chráněných dílnách. 

O společnosti FOREWEAR jsme vás informovali již v tomto článku, zveřejnili jsme též celý příběh zakladatelky Markéty Borecké.

FOREWEAR se svou činností hlásí k Cílům udržitelného rozvoje #8 (důstojná práce a ekonomický růst), #10 (méně nerovností) a #12 (udržitelná výroba a spotřeba).

FOREWEAR se svými výrobky z recyklovaného textilu demonstrovala svůj závazek vůči SDG 12 taktéž na oficiálním portálu MŽP – ČR 2030. I díky mimořádnému úsilí týmu FOREWEAR se podařilo naplnit stanovené cíle a indikátory na 100 %.

Sledujte pokroky, novinky, úspěchy této unikátní značky na firemním blogu.

Zdroj: osn.cz, SDG Compass – the guide for business action on the SDGs, Druhý Dobrovolný národní přezkum Agendy 2030 v České republice, 2021

zdroj obrázků: osn.cz, forewear.cz, un.org, mzp.cz

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

Následující příspěvek

X