21. 1. 2022

Sněmovna tímto rozhodnutím tak odmítla senátní snahu o roční odklad účinnosti normy a nový odpadový zákon tak bude účinný od 1.1.2021. Snaha senátorů poukázat na to, že nejsou dostatečně připraveny prováděcí předpisy, tak přišlo vniveč.

ČR nastupuje trend: od skládkování ke třídění, recyklaci a materiálovému využití na maximum

Polovina komunálního odpadu se v ČR totiž stále skládkuje a tomu bude konec. Dle MŽP přínáší tento nový balíček odpadové legislativy moderní trendy v nakládání s odpady. Především zvýšení třídění a využití odpadů, odklon od skládkování a s tím související plnění povinných evropských cílů.

Již za 5 let musí Česká republika recyklovat svůj komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to daří pouze ze 41 % vyprodukovaného komunálního odpadu. Každý Čech vyprodukoval za minulý rok 551 kg komunálu. V roce 2030 musí stát zrecyklovat 60 % komunálního odpadu, za dalších 5 let ještě o dalších 5 % více.

„Vzhledem k tak ambiciózním cílům potřebuje ČR zrychlit, respektive přehodit výhybku, a jak pevně věřím, s novou legislativou to konečně půjde. Navíc není důvod odpady sypat na skládky, pro moderní společnost představují zdroje, jejichž využitím ušetříme primární suroviny a naše životní prostředí. Za nově nabraný směr ve využívání odpadů patří poslankyním a poslancům můj velký dík,“ komentuje schválení legislativy ministr životního prostředí Richard Brabec.

Názory v odborné komunitě

Miloš Kužvart, výkonný ředitel ČAObH se vyjádřil pro Ekolist následovně: „Platnost zákona je za dveřmi, na druhou stranu připravovali jsme se na něj poměrně dlouho. Dalším odkládáním by se situace jen zhoršovala a prodlužoval by se nesmyslně stav, kdy se zbavujeme využitelných surovin skládkováním.“

Problémem je, že schválením legislativy v městech a obcích reálně hrozí zrušení nebo výrazné omezení svozu žlutých popelnic, tedy separovaných plastů. Řada obcí takzvaně zdola alarmuje, že zcela klíčové věci a povinnosti jsou nejasné a nedořešené a účinnost bylo třeba posunout. „Aktuální aktivita obecních svazů mi přejde jako zcela logická a pochopitelná. Kdo jiný už by měl veřejně pojmenovat, co obcím nyní hrozí a postavit se za jejich zájmy. Naopak by mě velmi překvapilo, když by to nějaký obecní svaz neudělal. Protože identifikovaných problémů je skutečně řada a jasně dopadají právě na obce. Navíc ten požadavek na naplňování nových povinností už za 30 dnů je evidentně nereálný a všichni to vědí,“ komentuje snahy obcí Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství.

Ministr Brabec dle jeho slov problémy chápe a vnímá je, ale přesto všechno je domluven s těmi hlavními hráči. Obce, města a povinné osoby tak nedostali čas na přípravu a aplikaci nových povinností do praxe. „Přitom 65 % povinností ze zákonů odkazuje na nové vyhlášky, ty ale nikdo nezná. V takových termínech objektivně není možné nové povinnosti naplnit. To je zcela zřejmé. Je třeba výrazně upravit firemní systémy, software, smlouvy, evidence a řadu dalších věcí, musí se však počkat na platné vyhlášky. Příkladem budiž to, že obce a firmy aktuálně např. jednají o nových cenách, protože nový zákon nakládání s odpady jednoznačně zdražuje. Nikdo ale nyní nedokáže nové ceny přesně definovat, protože klíčové detaily nákladů přinesou opět až vyhlášky,“ nechal se slyšet Havelka pro Hospodářské noviny.

Michal Gregor

Autor je podnikovým ekologem. Zajímá se o všechna témata spojená s udržitelností a ekologií.

Předchozí příspěvek

Následující příspěvek

X