22. 10. 2021

Za první tři čtvrtinu roku 2020 lze hovořit o výjimečně kvalitním ovzduší v České republice. Ve srovnání s celkovým průměrem za roky 2015-2019 byly na stanicích po celé České republice koncentrace sledovaných polutantů nižší v průměru o desítky procent.

Vyplývá tak z tiskové zprávy Českého hydrometeorologického ústavu, který vychází z dat dodané 15 stanicemi imisního monitoringu. Stanice byly vybrány tak, aby pokrývali celou Českou republiku a byly různého druhu (městské, venkovské, dopravní, …).

Ukazatel% snížení
PM1030 %
PM2,524 %
NOx24 %
NO221 %
Tabulka s přehledem snížení koncentrací u sledovaných polutantů.

Pokles byl prokazatelný na všech sledovaných stanicích. U ukazatele PM10 došlo k poklesu na všech stanicích!

Co může za zlepšení ovzduší?

Za snížení množství těchto ukazatelů mohou zejména příznivé rozptylové podmínky, nouzový stav a dlouhodobý pokles emisí. Jedná se tedy o kombinaci přírodních podmínek a chování člověka (nižší doprava, postupné snižování emisí apod.).

  • Meteorologické podmínky – vliv meteorologických podmínek je zásadní. Výrazně nadprůměrné teploty vzduchu, rychlost větru a množství srážek se významně podíleli na kvalitě ovzduší. Velmi tomu dopomohlo i léto 2020, které se vyznačovalo vyšším množstvím srážek.
  • Nouzový stav – vliv nouzového stavu se podílel na snížení koncentrací zejména poklesem individuální dopravy. To se podepsalo především na snížení koncentrací oxidů dusíku.
  • Dlouhodobý postupný pokles emisí – Na nízkých koncentracích se podílela také: postupná obměna starých kotlů za nové (i díky kotlíkovým dotacím), obměna vozového parku či zlepšující se technologie snižující emise z průmyslových zdrojů.

Nedá se s jistotou říci, že celý rok 2020 bude výjimečný jako celek. Kvalita ovzduší je obecně nejhorší v zimním období (vliv vytápění a horší rozptylové podmínky). Pokud bude závěr roku inverzní s velmi nízkými teplotami, nemusí být roční průměrné koncentrace zdaleka tak příznívé. Máme však nakročeno správným směrem.

Mapa hodnocených stanic

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X