1. 8. 2021

Ztráta biotopu, klimatická změna, neudržitelné chování jsou jen jedny z mnoha hrozeb, které postihují i ty nejohroženější živočichy na planetě. Vážným problémem je však i nezákonný obchod se zvířaty. Tento je motivován poptávkou po živých zvířatech i produktech z nich. Ohrožených druhů je pochopitelně mnohem více, níže uvádíme pouze některé z nich.

Cíl udržitelného rozvoje č. 14
Cíl udržitelného rozvoje č. 15

Žralok hedvábný (silky shark)

Pojmenování tohoto živočicha je odvozeno od jeho hladké kůže. Tito žraloci mají neuvěřitelný sluch což jim pomáhá při lovu potravy. Vyznačují se také zvídavým chováním.

S tímto druhem žraloka se můžeme setkat v teplých vodách. Vyskytují se v severním Atlantiku, v Indickém oceánu a taktéž v Pacifiku. Většinu času tráví ve větších hloubkách, avšak loví a rozmnožují se v mělčích vodách a poblíž útesů. V mořském ekosystému udržují důležitou harmonii zejména biotopu korálového útesu. Žralok hedvábný patří mezi dva nejčastěji ulovené žraloky na světě. Od r. 2017 je považován za zranitelný druh dle Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN).

Jak mohu pomoci?

Vyvarovat se nákupu nebo konzumace produktů z těchto paryb, které jsou často pouze vedlejším produktem při lovu tuňáků. Využijte raději nabídky mořských pochoutek z udržitelných zdrojů.

Levhart sněžný (snow leopard)

Kočkovitá šelma vyznačující se svou rychlostí a velikostí. Obývá vyšší nadmořské výšky střední a jižní Asie. Je taktéž umístěna na červeném seznamu Mezinárodní unie pro ochranu přírody s odhadovanou populací mezi 4 – 7,5 tisíci jedinci.

Tento predátor pomáhá udržovat biologickou diverzitu ve svém prostředí. Bohužel jsou velmi vyhledáváni pro svou kůži, která se využívá jako domácí dekorace nebo jako módní doplněk. I jejich primární kořist – divoké ovce a kozy jsou předmětem pytláctví což má neblahý vliv na jejich samotné přežití. Vyjma samotného pytláctví jsou levharti náchylní na změny teplot (v důsledku globálního oteplování) a taktéž musí čelit degradaci jejich přirozeného prostředí v důsledku industrializace.

Jak mohu pomoci?

Podporovat ochranářské akce a spolky v centrální a jižní Asii zabývající se ochranou tohoto druhu. Vyvarovat se nákupu produktů z levhartí kůže.

Nosorožec (rhino)

Jsou samotářská, ostražitá zvířata, které můžeme najít v Africe nebo Asii. Patří k ikonickým živočichům, které znají lidé po celém světě. Tito velcí savci udržují rovnováhu v terestrickém ekosystému a jsou vyhledávaným turistickým lákadlem.

Pytláctví zapříčinilo úbytek nosorožců černých mezi lety 1970 – 1990 o 96 %. Ve volné přírodě již v současnosti žije okolo 5 tisíc zástupců této čeledi. Nosorožci jsou loveni zejména pro své rohy, které se využívají v řezbářství a medicíně asijských států. Všech 5 druhů nosorožců je zahrnuto na seznamu CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin).

Jak mohu pomoci?

Podporovat kampaně a iniciativy na ochranu těchto majestátních zvířat. Vyvarovat se nákupu módních či jiných doplňků z ohrožených druhů.

zdroj: wildfor.life

zdroj obrázků: wildfor.life, osn.cz

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

Předchozí příspěvek

X