Pokud chcete v rubrice „Názory a komentáře“ zveřejnit svůj článek, využijte formuláře níže. Vyhrazujeme si právo nezveřejnit názory/komentáře vulgární, obsahující nepodložené urážky nebo nesrozumitelně formulované. Pokud výslovně neuvedete jinak, předpokládáme, že souhlasíte se zveřejněním vašeho příspěvku v Envimagazin.cz

Zde můžete, pokud to považujete za vhodné, uvést vaši profesi či oblast zájmu, pokud to nějakým způsobem souvisí s vaším názorem.