21. 10. 2021

Povolání ekologa nepatří mezi ty neobdivovanější profese. Běžný člověk si tuto profesi mnohdy spojuje s ekologickými aktivisty, kteří jsou často v médiích. Ostatně není se čemu divit, ekolog patří mezi mladé zaměstnání, které nemají bohatou historii v porovnání s jinými profesemi. Minulý režim v ČR toto téma zcela ignoroval a povědomí se začalo rozšiřovat až přijetím nových zákonů o životním prostředí v 90. letech 20. století.

Ekolog ve firmě

Obecně se dá říci, že ekolog (myšleno kmenový zaměstnanec) zastává pozici, kterou je obtížné zařadit do struktur společnosti. Nebývá výjimkou, že je ekolog podřízený přímo řediteli společnosti. Velké společnosti mají své vlastní oddělení ekologie nebo jsou tito pracovníci přidružení k oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) popř. oddělení kvality.

Ekolog zastává nelehkou úlohu. Po svých nadřízených zpravidla požaduje nákup „toho či onoho“, investici do nových technologií, zavedení nových procesů. Po svých kolezích vyžaduje dodržování legislativních nařízení, interních pravidel a směrnic nebo ukládání věcí na správná místa, vylepování štítků atd.

Kombinace výše uvedeného je důvodem, proč se ekolog přízni zpravidla nedočká ani v zaměstnání. Je třeba zdůraznit, že toto neplatí v každé firmě. Podniků, které si uvědomují důležitost této profese narůstá a pokud má vedení firmy pozitivní vztah k životnímu prostředí zákonitě se to promítne i do celé filozofie společnosti. Uvědomělý ekolog navíc může zaměstnavateli ušetři desítky až stovky tisíc při správné optimalizaci procesů a tomu se vyplatí věnovat pozornost.

Nutné znalosti

Pokud se ekolog nevěnuje pouze určité problematice ve firmě, je žádoucí, aby měl přehled v řadě oblastí. K těmto patří: ochrana přírody, odpadové, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, problematika obalů, chemické látky a směsi, havarijní připravenost, integrovaná prevence, regulované látky a další. V portfoliu znalostí bývá i implementace/udržování mezinárodních standardů, nejčastěji ISO 14001. Je to opravdu velmi široký záběr a není snadné obsáhnout alespoň v základu všechny oblasti.

Administrativní zátěž jak ze strany státní správy, tak i mnohých korporátů bývá značná a ekolog má ve výsledku omezené možnosti pro studium nové/připravované legislativy nebo častější návštěvy provozu.

Kmenový podnikový ekolog je znamením, že daná společnost je (nebo může být) v hledáčku České inspekce životního prostředí. Kontrola inspektorů bývá důkladná, perfektní znalost legislativy se v těchto momentech ekologovi opravdu hodí.

Komentář

Existuje spousta zajímavých povolání a ekolog jistě mezi ně patří. Je žádoucí, aby měl člověk pozitivní vztah k životnímu prostředí/přírodě. Tato profese nemá nejlepší pověst, avšak je nesmírně prospěšná jak pro společnost jako takovou, tak i pro daného zaměstnavatele. Výhodou je možnost uplatnění ve státní sféře na mnoha pozicích nebo v soukromém sektoru. Zkušený ekolog si může vydělat velmi slušné peníze (platí spíše pro nadnárodní korporace nebo velké průmyslové podniky např. chemičky). Navíc tato práce je kombinace „kanceláře“ a „terénu“, takže nejste uvězněni v jedné místnosti. Pokud budete mít štěstí, můžete pracovat s vysokou mírou svobody a nezávislosti, neboť u mnohých firem je pozice ekologa vyčleněna ze standardní podnikové hierarchie = fungujete jako samostatná jednotka.

Ing. Lukáš Žaludek

Ing. Lukáš Žaludek

autor názoru

Odborný konzultant/auditor podnikové ekologie, systému EMS a udržitelného rozvoje. Spoluzakladatel společnosti Ekotema Group s.r.o.

Chcete přidat vlastní názor?

Přispějte do naší „názorové“ rubriky. Stačí vyplnit jednoduchý formulář.

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X