21. 1. 2022

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují základní rámec komplexní rozvojové strategie, která byla přijata Organizací spojených národů v r. 2015. Celkem 17 cílů pokrývá celou škálu sociálních, environmentální i ekonomických atributů a stanovuje vize, úkoly, které by měly být naplněny do r. 2030. Mezi cílové oblasti patří kupříkladu: konec chudoby, kvalitní vzdělávání, udržitelná města, obce nebo mír, spravedlnost a silné instituce.

Mezinárodní srovnání

Souhrnná zpráva Sustainable development report 2020 zpracovaná SDSN a Bertelsmann Stiftung ve svém interaktivním panelu zobrazuje mezinárodní srovnání všech států OSN při naplňování cílů SDGs.

Žebříček je sestaven dle celkového pokroku dané země k dosažení všech 17 Cílů udržitelného rozvoje.

Zřejmě není překvapením, že první tři příčky zaujímají skandinávské země:

1. Švédsko (84.72 bodů)

2. Dánsko (84.56 bodů)

3. Finsko (83.77 bodů)

Jak si stojí Česko a Slovensko v mezinárodním srovnání?

Česká republika zaujímá 8. příčku (80.58 bodů)

Slovensko se umístilo na 27. místě (77.51 bodů)

Další významné státy jsou v porovnání s námi na nižších pozicích, jako příklad uveďme: Švýcarsko 15. místo (79.35 bodů), Kanada 21. místo (78.19 bodů), USA 31. místo (76.43 bodů).

Nejnižší příčky v řebříčku zaujímají zejména africké státy.

Hodnocení České republiky

Nejlepších parametrů dosahujeme u cílů: 1. Konec chudoby, 6. Pitná voda a kanalizace, 8. Důstojná práce a ekonomický růst.

Největší výzvy nás čekají zejména u cílů: 13. Klimatická opatření a 17. Partnerství ke splnění cílů. To jsou naše slabé stránky, na které by měla být upřena zvýšená pozornost.

Metodika hodnocení

Metodika hodnocení a další podrobné materiály, podklady jsou k dispozici zde.

Představení SDG Index v New Yorku

zdroj: sdgindex.org

zdroj obrázků: sdgindex.org

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X