30. 11. 2021

Dle plánu legislativních prací vlády na rok 2021 nás bude čekat poměrně zajímavý rok, který avšak nepřinese takové pozdvižení, jako nový odpadový zákon.

V březnu má Ministerstvo životního prostředí předložit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech.

V září ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu předlozí návrh nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny.

V listopadu MŽP předloží návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024.

A v prosinci bude MŽP předkládat hned dva návrhy zákona. Jeden je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. A druhý je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Michal Gregor

Autor je podnikovým ekologem. Zajímá se o všechna témata spojená s udržitelností a ekologií.

X