21. 9. 2021

V roce 2020 provedla ČIŽP celkem 11 784 kontrol a vydala 2 444 pravomocných rozhodnutí, z toho 2 041 rozhodnutí o pokutě. V porovnání s rokem 2019 došlo k poklesu celkového počtu kontrol (-5 112) a snížení počtu vydaných pravomocných rozhodnutí o pokutě (-491). Důvodem poklesu byla opatření přijatá v souvislosti s epidemií onemocnění covid-19.

Nejvíce aktivní byli inspektoři z oblastního inspektorátu Hradec Králové. Ti provedli v roce 2020 1 610 kontrol. Nejméně jich provedl OI Liberec, a to 590. Celková výše udělených pokut v právní moci byla 87 604 415 Kč. To představuje pokles o zhruba 25 milionů korun oproti předchozímu roku.

Významné případy

Bioplynová stanice Zucca

Nepolepšitelnou bioplynovou stanici Zucca, jak ji pojmenovala i sama inspekce, pronásleduje pokuta za pokutou. Nejdříve dostala za únik fermentačních kalů a za nezajištěný provoz pokutu ve výši 600 tisíc korun. V srpnu se pak stala pravomocná pokuta ve výši dva miliony korun za nepovolený provoz zdrojů znečišťování ovzduší.

Společnost CARMAN, a.s.

Olomoučtí inspektoři uložili společnosti CARMAN, a.s., která je v Uničově provozovatelem zdrojů znečišťování ovzduší spalování pevných paliv a zpracování dřeva pokutu ve výši 330 tisíc korun. Pokutu společnost dostala za nedodržení specifického emisního limitu pro tuhé znečišťující látky, za nezajištění měření emisí a neohlášení údajů souhrnné provozní evidence.

Nexen Tire Europe s.r.o.

Výrobce pneumatik společnost Nexen dostala pokutu ve výši 300 000 Kč za provoz technologického zařízení “mísení kaučukových směsí” bez povolení orgánu ochrany ovzduší, za provoz v rozporu se závaznou podmínkou – bez funkčního zařízení pro snižování emisí a za nepodání informace o výskytu poruchy.

Nexen Tire Europe – odpadní vzdušina odcházela rozpojeným potrubím bez jakéhokoli čištění volně do ovzduší. Zdroj: Výroční zpráva ČIŽP

ENVIROPOL s.r.o.

Řádili i inspektoři z oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod. Ti uložili společnosti ENVIROPOL s.r.o. pokutu 350 000 Kč za provoz technologie na zpracování elektroodpadu v rozporu s povolením. Dále firma porušila povinnost odvádět znečišťující látky ze zdroje do ovzduší komínem nebo výdech a neprovozovala zdroj v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem.

Co se ČIŽP podařilo?

Inspekci se dařilo plnit povinnosti vyplývající z pandemie covid-19 a všech vládních opatřeních (např. aktivity v oblast kontroly zdravotnického odpadu). Dále se podařilo snížit počet dočasně neobsazených systemizovaných míst vlivem zrychlení tempa výběrového řízení.

Velkým tématem minulého roku byla určitě i kauza Bečva. Inspekce se k tomu vyjádřila prostřednictvím úvodního slova ředitele Erika Geusse: “Zájem médií a veřejnosti je vzhledem k okolnostem kauzy Bečva lidsky pochopitelný, mrzí mě však, že byla napadána práce inspektorů při šetření… O kvalitě a nezávislosti práce zaměstnanců inspekce jsem byl a stále jsem přesvědčen a nadále ji budu hájit.”

I přes pandemické omezení v roce 2020 ČIŽP obstála a vstoupila optimisticky do třicátého roku své samostatné existence.

Zdroj: Výroční zpráva za rok 2020

reklama

Michal Gregor

Autor je podnikovým ekologem. Zajímá se o všechna témata spojená s udržitelností a ekologií.

X