21. 9. 2021

S jakým ohodnocením můžete počítat začínáte-li s kariérou v oblastech ekologie, životní prostředí? Kolik si vydělá absolvent nebo zkušený odborník?

Mzdy, platy, výdělky … to jsou témata, která zajímají každého, byť jsou mnohdy veřejně tabuizovaná. Je důležité, aby každý mladý člověk, který se rozhoduje pro kariéru v oblasti ekologie, životního prostředí věděl, alespoň teoreticky, jaké může očekávat ohodnocení, rozhodne-li se pro tuto kariéru. Není to jen a pouze o začínajících lidech ale i o zkušených odbornících z praxe, kteří mohou načerpat novou inspiraci.

Problematika finančního ohodnocení je velice různorodá a mnohdy obtížněji generalizovatelná. Tento článek vychází ze zkušeností autora, který pracuje jako externí ekolog, poradce, auditor v průmyslové ekologii.

Platy ve státní správě

V tomto případě hraje roli několik faktorů – zdali je úředník zaměstnán na základě standardního zaměstnaneckého poměru (např. úředníci na obecních/městských/krajských úřadech) nebo je ve služebním poměru (např. pracovníci ministerstev, celostátních útvarů státní správy). K dalším faktorům patří nejvyšší dosažené vzdělání a taktéž praxe v oboru (tzv. platové třídy/platové stupně).

Příklad č. 1 – vysokoškolský absolvent (magisterský stupeň), bez praxe, v zaměstnaneckém poměru, referentská pozice (např. urbanista, referent vodního hospodářství) na městském úřadu, 11. platová třída

Výše platu: cca 23 tis. Kč (hrubého) + standardem bývá osobní příplatek po zkušební době (cca 1 – 5 tis. Kč)

Příklad č. 2 – vysokoškolský absolvent (magisterský stupeň), bez praxe, ve služebním poměru, rada/odborný rada (referent, inspektor) výkonného orgánů státní správy – např. ČIŽP, SZIF, CRR; 12. platová třída

Výše platu: cca 25 tis. Kč (hrubého) + standardem bývá osobní příplatek po zkušební době (cca 1 – 5 tis. Kč) + ve vybraných institucích roční/pololetní bonusy

Příklad č. 3 – zkušený odborník (vysokoškolské magisterské vzdělání), 10 let praxe, ve služebním poměru, rada/odborný rada (referent, inspektor) výkonného orgánů státní správy – např. ČIŽP, SZIF, CRR; 12. platová třída

Výše platu: cca 30 tis. Kč (hrubého) + osobní příplatek (řádově menší tisíce Kč) + ve vybraných institucích roční/pololetní bonusy + v případě zařazení do vedoucích pozic (vedoucí oddělení, odboru) příplatek za vedení (řádově tisíce až po desítky tisíc v případě vedoucího odboru)

Benefity: standardem bývá 5 týdnů dovolení (+ 5 dní sick days), závodní stravování (popř. stravenky), mobilní telefon s daty, multisport kartu (či obdobu tohoto benefitu), pružnou pracovní dobu a další.

Platy v soukromém sektoru

Finanční ohodnocení v soukromém sektoru je pravděpodobně nejvyšší ze všech porovnávaných sektorů. Kariérní uplatnění je velmi široké, a to s sebou nese i příležitost zajímavého ohodnocení. Příkladem mohou být profese jako: specialista odpadového hospodářství, auditor ISO 14001, podnikový ekolog, specialista EHS, manažer CSR, manažer udržitelnosti a další.

Příklad č. 1 – vysokoškolský absolvent (magisterský stupeň), bez praxe, v pracovním poměru, poradce/konzultant/auditor podnikové ekologie v soukromé firmě

Výše platu: cca 25 – 35 tis. Kč hrubého + standardem bývají bonusy za výkonnost, podíl na zisku firmy atd. (řádově tisíce až desetitisíce ročně)

Příklad č. 2 – odborník s 5-ti s více letou praxí (vysokoškolské magisterské vzdělání), v pracovním poměru, specialista EHS/EMS v nadnárodním korporátu

Výše platu: cca 35 – 55 tis. Kč hrubého + standardem bývají bonusy za výkonnost, podíl na zisku firmy atd. (řádově tisíce až desetitisíce ročně), třináctý plat

Benefity: standardem bývá 5 týdnů dovolení (+ 5 dní sick days), mobilní telefon s daty, notebook, služební auto (v řadě případů), příspěvek na připojištění, dovolenou, pružná pracovní doba (homeoffice), multisport karta, odborné vzdělávání (kurzy, školení), závodní stravování (popř. stravenky).

Platy v neziskovém sektoru

Specifický sektor, který neoplývá značnými výdělky, avšak tento faktor je vykompenzován hodnotou vykonávané práce. V České republice jsou etablované významné organizace, mezi které bezesporu patří Nadace Partnerství, Arnika nebo Greenpeace. Uplatnění je možné najít i v regionech a velkou příležitost skýtají nově vznikající neziskové organizace a obdobné společnosti, které se věnují tématům dnešní doby.

Volných pozic v neziskové branži nebývá mnoho (v porovnání třeba se státní správnou). Výsledné ohodnocení je závislé na odbornosti, konkrétní vykonávané práce a vedoucí pozici (HR manager, manager projektu, fundraiser).

Výše platu: standard v rozmezí 25-30 tis. Kč hrubého (běžně inzerované pozice v sektoru), ve výjimečných případech 30-35 tis. Kč hrubého, zejména v Praze a pro odborné pozice. Vedoucí pracovníci si mohou vydělat cca 30 – 50 tis. Kč hrubého.

Benefity: významným benefitem bývá zdarma účast na akcích/událostech příslušné organizace; 5 týdnů dovolené (+ sick days); mobilní telefon s daty; v některých případech možnost homeoffice

zdroj: nařízení vlády č. 341/2017 Sb., nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

reklama

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

Následující příspěvek

X