21. 1. 2022

Letošní rok bude pro knihovny v České republice ve znamení větší udržitelnosti. Pod záštitou OSN Česká republika odstartoval celoroční vzdělávací program Udržitelnost v knihovnách.

Pořadatelem celoročního vzdělávacího cyklu a nositelem projektu je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Dle průzkumu z loňského roku se řada knihoven již dnes aktivně podílí na naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Projekt by měl pomoci tyto cíle i nadále plnit a rozšířit udržitelnost v činnostech knihoven.

Projekt Udržitelnost v knihovnách poběží celý příští rok a jeho součástí budou webináře, praktické workshopy a případně i individuální konzultace. Témata webinářů jsou zatím stanovená do června. Následně budou upravována podle potřeb zapojených knihoven. Po úvodním webináři čeká účastníky přednáška o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs), kvalitě života v 21. století či příprava na kampaň o krajině a zemědělství.

Z aktuálního konceptu rozvoje knihoven platného až do roku 2027 vyplývá, že knihovny jsou pilířem občanské společnosti, vzdělanosti a kultury. V rámci své činnosti poskytují rovný přístup k informacím a možnost celoživotního vzdělávání. Přispívat k cílům udržitelnosti mohou knihovny například výběrem knih a informačních zdrojů nebo poskytnutím svých prostor pro environmentální akce, besedy či přenášky.

Kromě vzdělávání v environmetálních tématech mohou knihovny pozměnit i svůj vlastní provoz směrem k udržitelnosti. Instituce se mohou zaměřit na energetickou náročnost budov, kde sídlí, vytápění, úsporné osvětlení, ekologický provoz kanceláří či úklid prostor ekologickými prostředky. Postupy pro přechod k udržitelnější knihovně jsou sepsané v manuálu Udržitelná praxe pro knihovny, jehož autorem je Ing. Jan Juráš z Ekoporadny při Šmidingerově knihovny ve Strakonicích.

zdroj: udrzitelna.knihovna.cz

zdroj obrázku: codokaze.knihovna.cz

Valentina Podlesná

Autorka je absolventkou oboru sociální a kulturní ekologie. Zajímá se o důsledky vlivu lidské činnosti na životní prostředí a environmentální migraci.

X