22. 10. 2021

Jaké jsou možnosti pracovního uplatnění v oblasti udržitelného rozvoje? Studujete tuto problematiku a chtěli byste uplatnit své znalosti?

Přinášíme tipy, komentáře a pohledy z první ruky.

Nalézt pracovní uplatnění v oblasti udržitelného rozvoje, ekologie je v dnešní době mnohem snazší než kdy dříve. Na vysokých školách existují specificky zaměřené obory (např. Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze) a na středních školách se běžně vyučují environmentální předměty. Mezinárodní společenství, jednotlivé státy dbají na prosazování principů udržitelnosti. Nadnárodní korporace, větší či menší společnosti již implementovaly nástroje udržitelnosti do svých procesů a systémů. Takřka v každém sektoru se můžeme setkat s postupy, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a jsou v souladu s pilíři udržitelného rozvoje.

Možnosti kariéry

V zásadě je možné rozdělit pracovní příležitosti na 3 skupiny – státní sektor, neziskový sektor, soukromý sektor.

Státní sektor

Široké pole působnosti v rámci celé ČR. Uplatnitelnost v rámci na krajských či městských úřadech, ministerstvech či ve státních organizacích. Zaměření na celou řadu činností – metodika, plánování, kontrola, poradenství aj. Problematikou udržitelného rozvoje se zabývají specifická oddělení či vybraná pracoviště.

Výhody:
• stabilní, dlouhodobé zaměstnání,
• řada benefitů (např. dětské skupiny, připojištění, tarify na volání, vzdělávání v oboru),
• pevná pracovní doba,
• vhodné pro čerstvé absolventy.

Nevýhody:
• politicky ovlivněné vedení,
• omezené možnosti seberealizace (nutno pracovat ve vymezených „mantinelech“),
• občas složitější vztahy na pracovišti (závist, nedůvěra, frustrace),
• nižší plat.

Plat:
• daný platovými tabulkami, většinou 10. – 12. platová třída (cca 20 – 25 tis. Kč hrubého za měsíc pro absolventa bez praxe) + po zapracování bývají osobní ohodnocení popř. odměny (řádově v jednotkách tisíc).

Komentář
• Zajímavé pracovní nabídky s převládající náplní práce v oboru udržitelnosti je možné najít na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu zemědělství.
• Jednotlivá krajská města nabízejí uplatnění v organizacích zřizovaných jednotlivými ministerstvy, za zmínku stojí – Agentura ochrany přírody a krajiny, Státní fond životního prostředí, Státní zemědělský intervenční fond, Centrum pro regionální rozvoj ČR.
• Zajímavou alternativou k výše zmíněným jsou státní či městské podniky. V těchto můžete taktéž najít pracovní pozice z oblasti udržitelného rozvoje a zároveň vyšší plat. K těmto podnikům patří např.: Lesy České republiky, státní podniky jednotlivých povodí, Pražské služby a.s., SAKO Brno.

Neziskový sektor

Specifická oblast působnosti zabývající se udržitelností v mnoha podobách. Uplatnění je taktéž v rámci celé ČR v závislosti na působnosti dané organizace. Zájmové oblasti jsou soustřeďovány na poradenství, zavádění udržitelných systémů a programů, publikační činnost, vzdělávání. Udržitelností se historicky zabývají organizace jako Nadace Partnerství či Ekologický institut Veronica.

Výhody:
• tvorba prospěšných projektů, aktivit,
• aktivní kolektiv spolupracovníků,
• inovativní perspektiva udržitelnosti,
• získání zajímavých zkušeností, kontaktů.

Nevýhody:
• nižší platové ohodnocení,
• zhoršená pověst neziskového sektoru zejména v ČR,
• závislost na zdrojích financování.

Plat:
• stanovován individuálně dle organizace a pracovního zařazení, základní rozmezí v rozsahu 20-25 tis. Kč hrubého měsíčně.

Komentář
• Neziskové organizace nabízí řadu zajímavých příležitostí uplatnění od udržitelného rozvoje přes problematiky životního prostředí a ekologie. Souhrnný seznam podobných organizací je možné nalézt na Ekoporadenském portálu MŽP nebo portálu ekocentra.cz
• Dle vašeho zaměření je možné najít neziskové organizace, které se zabývají konkrétní problematikou např. cirkulární ekonomika, recyklace, kompostování, ochrana přírody atd.
• Řada neziskových organizací v oblasti udržitelného rozvoje pořádá vzdělávací semináře, kurzy či jiné aktivity pro zájemce zcela zdarma.

Soukromý sektor

Uplatnitelnost ve větších či menších podnicích napříč ČR. Jedny z nejzajímavějších nabídek jsou v nadnárodních korporacích, popř. ve společnostech, které mají pozitivní vztah k životnímu prostředí a udržitelnosti vůbec. Pracovní zařazení může být na pozicích: podnikových ekologů, odborných poradců, auditorů, manažerů udržitelného rozvoje, odpadových hospodářů, odborných redaktorů atd.

Výhody:
• vyšší platové ohodnocení,
• vyšší pravděpodobnost seberealizace,
• řada firemních benefitů (notebook, telefon, služební auto, vzdělávací kurzy, využití rekreačních objektů atd.),
• získání provozních zkušeností, navázání pracovních kontaktů.

Nevýhody:
• korporátní politika ne vždy usnadňuje prosazování nových nápadů, inovací,
• nutno dodržovat termíny (mnohdy delší pracovní doba),
• tlak na výkon, často stresové prostředí, splnění cílů společnosti.

Plat:
• v závislosti na pracovní pozici, předchozích zkušenostech, základní platové rozmezí 25 tis. Kč hrubého za měsíc a výše. Odborníci s praxí si přijdou na 35-45 tis. Kč hrubého za měsíc. Ve specifických provozech (např. chemický průmysl) nebo v nadnárodních korporacích dosahuje platové ohodnocení 50 tis. Kč a více hrubého měsíčně.

Komentář
• Soukromý sektor nabízí nejširší pole působnosti díky řadě odvětví (např. chemický, zpracovatelský, výrobní, farmaceutický průmysl dále to mohou být poradenské, auditorské společnosti nebo odborná tištěná či elektronická vydavatelství).
• V případě, kdy je vrcholové vedení společnosti nakloněno novým příležitostem je možné implementovat řadu inovací, systémových zlepšení a provozních úspor.

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X