21. 9. 2021

Jakou péči získají naše chráněná území? Jaké jsou přínosy chráněných území? Co vše bude v rámci projektu zrealizováno?

O projektu

„Projekt Jedna příroda přispívá k zachování biodiverzity a podpoře ekosystémových služeb v chráněných územích soustavy Natura 2000. Díky efektivnějšímu plánování péče, výzkumům a jejich využití v praxi i díky dobré spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích projekt napomáhá k zajištění dostatečné péče, a především zachování těchto cenných lokalit ve prospěch přírody a lidí.“ (autor Jednapriroda.cz; red. upraveno).

  • Období realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2026
  • Celkový rozpočet: 20 369 945 €, z toho 60 % hradí EU prostřednictvím svého finančního nástroje LIFE
  • Partneři: Ministerstvo životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa.

Natura 2000

Čím se zabývá soustava Natura 2000? Proč je důležité dbát o chráněná území? Je možné hospodařit v chráněných lokalitách?

Na tyto a mnohé další otázky naleznete odpovědi v krátkém filmu o soustavě Natura 2000.

Konkrétní aktivity projektu

Informační tabule v chráněných územích

Informační zpravodaj Jedna příroda

autor: Milan Škrott

Vytváření i obnova tůní

Autor: Dana Morcinková

Pastva zvířat v chráněných územích

zdroj: jednapriroda.cz

zdroj obrázků: jednapriroda.cz

reklama

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X