21. 1. 2022

Zavedení systému ISO 14 001 je dnes v podstatě povinnost a úplný základ. Jeho udržování a kontrola pro vás představuje už spíše rutinu a o jeho přínosu u výběru obyčejného zákazníka by se dalo přinejmenším horlivě diskutovat. Už dávno to nepředstavuje konkurenční výhodu, jakou byste si představovali.


Nicméně otázky životního prostředí jsou stále důležitější nejenom pro zákazníky, ale také pro kapitálový trh, který chce investovat do etičtějších a udržitelnějších organizací. Mezinárodní společnosti přicházejí s novými strategiemi (Škoda Auto, Continental), kde se mimo jiné zavazují k tomu, že budou do určitého roku uhlíkově neutrální, budou při výrobě používat x % recyklovaných materiálů atd.

Mohlo by se zdát, že pro investory nemusí být investice do firem šetrných k životnímu prostředí zrovna lukrativní. Obávají se toho, že přijetí „ekologičtějších“ praktik by mohlo poškodit cenu akcií společnosti.

Tohle dnes již neplatí. Spousta vědeckých publikací nejenom z univerzit zaměřených na finance tvrdí právě opak. Věnování pozornosti udržitelnosti firem, která se měří ESG kritérii (Environmental, Social and Governal criteria), může ve skutečnosti zvýšit cenu akcií. Je totiž daleko více pravděpodobnější, že tyto společnosti překonají náhlé otřesy v průmyslu, pod kterými si můžeme představit nová nařízení vztahující se na produkci znečišťujících látek nebo zvýšená poptávka spotřebitelů po ekologicky šetrných produktech. Jedním z cílů EU do roku 2030 je např. 40% snížení emisí skleníkových plynů a zvýšit podíl využití obnovitelné energie. Tyto cíle se dotýkají velkých korporací, které na ně musí reagovat (a mnohdy jsou na sebe přísnější, např. Continental chce být uhlíkově neutrální do roku 2040, naproti tomu EU do roku 2050). Určitě znáte přísloví: „Kdo je připraven, není ohrožen“, a tak se není čemu divit, že se nejenom v soukromé sféře připravuje mnoho projektů, které mají pomoci k dosáhnutí těchto cílů.

Abychom si odpověděli na otázku položenou v názvu článku – ano, „eko“ image je opravdu výhodou, a nejde již pouze o image. Investice do společnosti, která má určitý ESG rating, vám také pomůže odhalit potenciální finanční rizika, která často ve čtvrtletních výsledcích odhalit nelze.

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X