21. 9. 2021

Na tuto otázku by rád znal odpověď asi každý student, který nastupuje na zvolený studijní obor.
I já osobně, před podáním závazné přihlášky ke studiu jsem si pročetl informační brožury na vybraných univerzitách, abych se seznámil s náplní studia a uplatněním absolventů. Pravděpodobně každý studijní obor má zveřejněn určitý profil absolventa, ze kterého se dá ledacos usuzovat. Kromě této „oficiální“ informační cesty lze využít i „neoficiální“, tedy zeptat se na zkušenosti přímo studentů nebo absolventů. Zájemce o studium disponuje podobnými informacemi před tím, než zahájí svou akademickou a později i profesní kariéru.

V průběhu studia

První tři roky studia (Bc. stupeň) jsou převážně teoretickým úvodem studované problematiky. Podobně je zaměřena i povinná odborná praxe (pakliže je součástí studijního oboru). Oživením výuky bývá odborná exkurze či návštěva externí firmy/instituce, tato událost nebývá častá a pravděpodobně její uspořádání závisí do značné míry na aktivitě vyučujícího. Různé univerzitní vědecké soutěže, konference či obdobné disciplíny bývají doménou spíše aktivních jednotlivců, kteří plní tyto úkoly nad rámec svých stávajících povinností.

Navazující 2 roky studia (Mgr. stupeň) bývají zpravidla odbornější, je zde i vyšší časová dotace zajímavějších předmětů. Kostra studia a navazujících aktivit je obdobná jako u bakalářského studia, myšleno školní praxe/stáž, odborné exkurze, možnost zapojení do různých soutěží atd.

Začátek kariéry

Záleží, zdali začínáte ve státním či soukromém sektoru a jestli vykonáváte např. tvůrčí nebo administrativní činnost. V zásadě se dá konstatovat, že vám studium na VŠ poskytne základní rozhled v dané problematice.

Já osobně jsem začínal (a stále působím) jako konzultant/auditor podnikové ekologie. Z vysoké školy jsem si odnesl teoretické povědomí o legislativě a dílčích specifikacích (např. proces EIA/SEA, dotační tituly). Konkrétní, praktické znalosti a dovednosti jsou specifické pro jakékoliv zaměstnání a nutno se je doučit, nastudovat až v pracovním procesu.

Otázky & odpovědi

Závěrem bych rád zdůraznil, že zde uvádím svůj subjektivní názor, který je založen na mé osobní zkušenosti absolventa environmentálních studijních oborů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Mendelovy univerzity v Brně.

Ing. Lukáš Žaludek

Ing. Lukáš Žaludek

autor názoru

Odborný konzultant/auditor podnikové ekologie, systému EMS a udržitelného rozvoje. Spoluzakladatel společnosti Ekotema Group s.r.o.


Chcete přidat vlastní názor?

Přispějte do naší „názorové“ rubriky. Stačí vyplnit jednoduchý formulář.

reklama

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X