21. 9. 2021

Přáli jste si někdy být ochráncem přírody? Víte, že se jím můžete stát po splnění základních podmínek? Tuto činnost můžete vykonávat i ve svém volném čase.

Práce v terénu představuje zcela jistě atraktivní možnost pro všechny milovníky přírody. Možná i vy, kteří čtete tyto řádky, máte kladný vztah k přírodě a volný čas trávíte výletem, procházkou ve vaší domovské krajině. Řadě z vás není lhostejné chování ostatních turistů, návštěvníků. Takřka každý kout České republiky skýtá příležitost pro vaše aktivní zapojení prostřednictvím institutu stráže přírody.

Jak se stát strážcem přírody?

Stráž přírody je vymezena v § 81 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Strážce musí být:

 • občanem ČR,
 • starší 21 let,
 • bezúhonný,
 • způsobilý k právním úkonům a zdravotně způsobilý,
 • vybaven znalostmi z právní oblasti, ochrany životního prostředí a povinností stráže přírody – ověřuje se obvykle testem a ústním pohovorem,
 • ochoten složit slib vymezený zákonem.

Strážcem přírody můžete být v určitém obvodu, který je pod správou – národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo i krajského úřadu. Pod záštitou těchto institucí je možné vykonávat činnost strážce ve vybrané lokalitě. Pakliže příslušný dobrovolný žadatel splní všechny požadavky stanovené zákonem stává se i úřední osobou při výkonu své funkce.

Práva a povinnosti strážce

Taktéž vymezeny § 81 a 81a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Strážci přírody jsou oprávněni např.:

 • zjišťovat totožnost osob, které poručují předpisy ochrany přírody,
 • ukládat a vybírat blokové pokuty v souladu se zákonem,
 • vstupovat na cizí pozemky v souladu se zákonem,
 • požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie ČR nebo obecní policie,
 • pozastavit rušivou činnost v případě bezprostředního ohrožení chráněných zájmů v souladu se zákonem.

Povinnosti strážců sestávají kupříkladu z:

 • prokázání se průkazem stráže přírody a odznakem,
 • dohlížet na dodržování povinností na úseku ochrany přírody a krajiny,
 • oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody příslušnému orgánu.

Kromě výše uvedených zákonných mantinelů zastává strážce přírody nesmírně důležitou preventivní, vzdělávací roli. Tuto činnost zpravidla vykonávají muži a ženy, jenž mají výbornou znalost místních podmínek. Neváhejte se strážce dotázat na zajímavou turistickou trasu, přírodní scenérie nebo si nechte doporučit restaurační zařízení. Strážci vám mohou být oporou i v případě nenadálé zdravotní obtíži, mají znalosti první pomoci a standardně bývají vybaveni lékárničkou. V gesci strážců je mimo jiné i péče o návštěvnickou infrastrukturu, starají se o průchodnost, údržbu cest a mnohé další.

zdroj: zákon č. 114/1992 Sb.

zdroj obrázků: mzp.cz, krnap.cz, strazprirody.cz, npsumava.cz

reklama

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X