7. 5. 2021

Která vědecká instituce se zabývá globálními změnami? Existují důkazy pro globální změny? Jsou globální změny tématem budoucnosti?

O CzechGlobe

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.i.i. – veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence, zkoumající pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů probíhající globální změnu, její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost.

Webové portály

Klimatická změna

Portál zaměřený na popis dlouhodobého vývoje klimatických podmínek, meteorologických extrémů

INTERSUCHO

Portál monitoringu a předpovědi půdního sucha.

UrbanAdapt

Řeší možné dopady změny klimatu ve městech, připravuje adaptační strategie měst, navrhuje a vyhodnocuje vhodná adaptační opatření.

O globální změně

Co znamená globální změna? Dochází ke globálnímu oteplování? Proč je nárůst teploty vážným problémem?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky naleznete na webových stránkách CzechGlobe.

Spolupráce

Popularizace vědy a zejména té o globálních změnách je velmi důležitá. Informování o vědecky podložených faktech si dobře uvědomuje i odborná redakce Envimagazin.cz.

Je nám ctí stát se partnerem pro centrum excelence CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

zdroj: czechglobe.cz

zdroj obrázků: czechglobe.cz, klimatickazmena.cz, intersucho.cz, urbanadapt.cz

Lukáš Žaludek

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X