22. 5. 2022

Příklady dobré praxe i nejmodernější vědecké přístupy představí druhý ročník symposia Živé zemědělství.

Přední čeští i zahraniční odborníci na ekologické a sociální zemědělství se sejdou v rámci již druhého ročníku symposia Živé zemědělství. Tentokrát se zaměří zejména na témata výživy a správné péče o půdu i rostliny, která představují jeden z klíčových kroků k udržitelné produkci potravin. Součástí symposia bude také blok věnovaný aktuálním zkušenostem, výzvám a budoucnosti sociálních farem. Programem se bude prolínat téma vzdělávání na farmách
a proběhne také slavnostní zahájení v pořadí již druhého ročníku Farmářské školy. Mezi řečníky nebudou chybět Urs Niggli, emeritní ředitel švýcarského výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL, Jiří Urban, jeden ze zakladatelů ekologického zemědělství v České republice, Martin Hutař, biozemědělec a potravinář z firmy PRO-BIO a řada dalších. Těšit se můžete na inspirativní přednášky, praktické workshopy, debaty a prostor pro networking. Symposium se uskuteční 4. a 5. března 2022 v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Kdy: 4. a 5. března 2022

Kde: Národní zemědělské muzeum v Praze

Vstupné: 600 Kč (studenti 300 Kč)

Registrace: asociaceampi.cz

Kompletní program včetně aktuálních informací najdete na webu Symposium živé zemědělství

Příklady dobré praxe i moderní vědecké přístupy v ekologickém zemědělství

Sympozium Živé zemědělství představuje unikátní platformu, jejímž cílem je propojení odborníků a laické veřejnosti. Potkávají se tu lidé usilující o změnu hospodaření s půdou, nakládání s potravinami i zemědělství jako takového. Tato témata v současnosti nabývají na důležitosti. V loňském roce se této dvoudenní akce zúčastnilo 200 účastníků.

V rámci programu symposia přinášíme příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí. Spolu s tím prezentují naši řečníci také novinky v moderním vědeckém přístupu k péči o rostliny a půdu. Předkládáme tak svědectví z řady farem i firem či institucí, která dokládají, že i po přechodu na ekologii může být naše zemědělství dlouhodobě udržitelné,“ uvedl Jiří Prachař, jeden z iniciátorů a organizátorů sympozia Živé zemědělství.

Ekologické zemědělství jako součást cesty k udržitelnosti

Klíčovým tématem letošního ročníku je pohled na inovativní přístupy k péči a výživě rostlin i půdy. Jaké postupy lze využít v ekologickém zemědělství? „Při kvalitní péči o půdu lze i bez použití průmyslových hnojiv a chemicko-syntetických pesticidů hospodařit moderně, udržitelně a s dosažením dostatečných výnosů a kvality produkce,“ říká Jiří Urban, jeden ze zakladatelů ekologického zemědělství v České republice, který přednese úvodní přednášku dvoudenního symposia.

Symposium pořádá Asociace místních potravinových iniciativ a její program Farmářská škola ve spolupráci s: Bioinstitut, o.p.s., Demeter CS, Czech Organics, SoFarm, Jabok, Hnutí Duha a německá asociace ekologického vzdělávání Netzwerk Biodynamische Bildung.

Zdroj: tisková zpráva Asociace AMPI

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X