12. 6. 2021

Organizace EcoVadis při hodnocení jednotlivých společností analyzuje celkem 21 ukazatelů souvisejících s udržitelným rozvojem, a to z pohledu čtyř hlavních témat – životní prostředí, spravedlnost pracovních podmínek, etičnost a solidnost obchodních praktik a dodavatelský řetězec.

Čtyři hlavní témata, kterým se EcoVadis při analýze věnuje. Zdroj: EcoVadis

Metodologie společnosti EcoVadis vychází z mezinárodních norem v oblasti společenské odpovědnosti firem, jako je globální iniciativa pro podávání zpráv GRI, iniciativa OSN Global Compact a ISO 26000. Výsledná analýza shrnuje silné a slabé stránky společnosti, které se týkají zásad, činností a výsledků, a poskytuje také doporučení na vylepšení činností a postupů, které společenskou odpovědnost dále posílí.

Cardbox Packaging obdžela stříbrné hodnocení

Společnost Cardbox Packaging již z našeho magazínu znáte. Nedávno přišli na trh s plně recyklovatelnou papírovou lžičkou, která naplňuje podmínky oběhového hospodářství.

Závod společnosti Cardbox Packaging v rakouském Wolfsbergu získal certifikaci v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) a vysloužil si stříbrnou medaili.

Stříbrná medaile, kterou obdržel závod ve Wolfsbergu. Zdroj: Cardbox Packaging

Hodnocení bylo ve všech posuzovaných oblastech kladné, což značí, že za tímto výsledkem stojí značné úsilí. Obzvláště hrdí jsou v Cardbox Packaging na hodnocení pracovních podmínek a ochrany lidských práv, které dokazuje, že je o jejich zaměstnance dobře postaráno. Cílem je se dále zlepšovat, aby v budoucnu dosáhli ještě lepšího hodnocení.

Zlatou medaili obdržela společnost Greiner Packaging, která tak obhájila tuto medaili z předchozího roku.

Organizace EcoVadis analyzuje i další nadnárodní firmy, jako jsou Nestlé, Johnson & Johnson, Henkel a další. Působí ve více než 160 zemích a poskytuje důvěryhodné hodnocení udržitelnosti podniku.

Michal Gregor

Autor je podnikovým ekologem. Zajímá se o všechna témata spojená s udržitelností a ekologií.

X