30. 11. 2021

Domácí kompostování je jedním ze způsobů, jak předejít ve své domácnosti vytváření odpadu, který by rozhodně neměl skončit v popelnici spolu se směsným odpadem. Nezatížíme tím systém sběru komunálního odpadu, odpadají finanční náklady a souběžně i ekologická zátěž za nerealizovanou dopravu, skládkování, případně spalování.

Vytřízený biologický materiál zvládneme v kompostéru „zrecyklovat“ svépomocí. Zbytky z kuchyně a organický materiál ze zahrady řízeným procesem přetvoříme na přírodní organické hnojivo, které pak vrátíme jako minerální výživu do půdy.

Princip kompostování

Při kompostování dochází k rozkladu biologického materiálu za přístupu kyslíku působením mikroorganismů a půdních organismů. Základními pravidly jsou přísun vzduchu, udržení teploty a správné vlhkosti, ukládání pestré skladby materiálu.

Co lze kompostovat:

  • zbytky rostlinného původu (odřezky ovoce, zeleniny, části rostlin)
  • sáčky od čaje (pozor na materiál a případnou sponu), kávová sedlina
  • zbytky pečiva
  • produkty z lepenky (roličky od toaletního papíru či kuchyňských utěrek, proložky od vajíček)
  • podrcené skořápky od vajec
  • vlasy nebo odpad ze zvířecího hřebene (z vyčesávání kočky nebo psa)
  • piliny, hobliny, kůra, dřevní štěpka
  • popel z dřevěného uhlí
  • posekaná tráva, listí, větve, plevel

Uvedené materiály dělíme na dva typy, „zelené“ dusíkaté a „hnědé“ uhlíkaté, a v zásadě jde o udržení vhodného poměru těchto složek tak, aby došlo k nastartování žádoucích biochemických reakcí. Obecným doporučením je přidávat 2-3 díly hnědé složky na 1 díl zelené složky. Pokud bychom ukládali příliš suchého materiálu nedojde k nastartování aerobního procesu tlení, které přirozeně probíhá při správně založeném kompostu. Pokud bychom ukládali více vlhkého materiálu, rozjede se nežádoucí hnití (anaerobní proces bez přístupu vzduchu, při kterém dochází k uvolňování metanu a silně zapáchajících plynů do okolního prostředí).

Pro správný proces domácího kompostování si stačí osvojit pár základních pravidel. Spousty konkrétní rad, tipů a návodů je možné nastudovat online, a pak už se do toho jen pustit.

Při kompostování se potencionální odpad stává zdrojem, svým opětovným využitím uzavírá oběhovou smyčku, a my se i na úrovni jedince chováme ve své spotřebě přirozeně, automaticky v souladu s principy cirkularity a udržitelnosti. A není to nic nového, cirkulárně a udržitelně uměli fungovat i generace dávno před námi. My se teď zase pomalu a jistě vracíme k už dávno zažitým postupům jako je právě také kompostování.  Má pořád svůj smysl a význam, v současné době hledání jednoduchých a efektivních způsobů, jak vybalancovat svou individuální ekologickou stopu, o to víc.

Lenka Pavlíčková

autor příspěvku

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X