30. 11. 2021

Podle červnového průzkumu dvě třetiny Američanů tvrdí, že vláda nedělá dost pro zmírnění dopadů globálního oteplování. Prezident Trump často o globálním oteplování tvrdí, že je to hoax; kdežto jeho rival J. Biden označuje změnu klimatu za „mimořádnou událost“, která vyžaduje rychlé přepracování energetického systému USA. Jak volby v USA ovlivní globální změnu klimatu a kterým směrem se vydají?

Kolik to bude stát?

Toto je otázka na kterou se všichni ptají politiků, kteří navrhují boj proti změně klimatu. Není ale důležitější ptát se, kolik to bude stát, když nebudeme bojovat proti změně klimatu?

Koneckonců, stoupající teplota si již teď vybírá svoji daň v podobě smrtelných vln veder, ničivých požárů, vyšších hladin moře a neúrodnost plodin. NCA (National Climate Assessment) varuje, že i mírné oteplení může americkou ekonomiku stát do konce století každý rok stovky miliard dolarů.

Trump neustále zlehčuje dopady globálního oteplování a jeho administrativa zrušila emisní pravidla pro automobily a elektrárny, aby se zmírnila zátěž pro průmysl. Zároveň publikovala výpočty, které naznačují, že změna klimatu ekonomiku moc nepoškodí. Tyto výpočty ale vyvrátili vědci.

Biden zase naopak tvrdí, že Spojené státy musí do roku 2050 být uhlíkově neutrální, aby se vyhnuly nejhorším následkům oteplování a navrhuje utratit 2 biliony dolarů v prvních čtyřech letech. Zaměřuje se především na čisté ovzduší, vytváření nových průmyslových odvětví.

Donald Trump a Joe Biden se vyjadřují k požárům v Kalifornii a politice vztahující se ke změně klimatu.

Jakou roli by USA měly hrát na světovém poli?

Spojené státy nemohou sami vyřešit změnu klimatu, jsou zodpovědné pouze za asi 14 % celosvětových emisí. Jednou z velkých otázek ve volbách tedy je, jak by měly USA využít svého vlivu k formování zahraniční politiky.

V roce 2017 Donald Trump prohlásil, že Spojené státy odstoupí od Pařížské dohody. Jeho hlavním argumentem bylo to, že je nepravděpodobné, že by jiné země splnily svoji úlohu v této dohodě.

Od chvíle, kdy toto Trump prohlásil, ostatní vlády pokračovaly v přijímání opatření. Evropa rozšířila své politické aktivity a přijímané opatření v oblasti životního prostředí a Čína se nedávno zavázala, že do roku 2060 bude uhlíkově neutrální, i když je stále nejasné, jak to chce dokázat.

Joe Biden se zavázal, že se znovu připojí k Pařížské dohodě a použije všechny nástroje americké zahraniční politiky k tomu, aby tlačil na zbytek světa.

Existuje spousta debat o tom, jak velký vliv mají Spojené státy na ostatní země, aby při změně klimatu jednali důrazněji. Jádro problému ale tkví v tom, že je zásadní rozkol v tomto tématu mezi prezidentskými kandidáty a volby zančně ovlivní budoucí vývoj USA.

Zdroj: New York Times

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X