21. 1. 2022

Jen málokdo se v posledních dnech dokázal vyhnout informacím o právě probíhající konferenci OSN, pod názvem COP s číslovkou 26, která právě v těchto dnech (týdnech) probíhá v Britském, resp. Skotském GLASGOW. Jedná se o konferenci „na poslední chvíli“ a i proto mne napadlo použít všeobecně známou zkratku v názvu dnešního příspěvku.

Co všechno měl COP26 přinést?

  • Řešení globální klimatické krize
  • Spojenectví firem
  • Spojenectví národů
  • Setkání mocných

Co COP26 přinesl?

  • Setkání mocných
  • Slib, že firmy budou spolupracovat
  • Slib, že státy budou kooperovat
  • Slib, že do roku 2030 bude všechno jinak

Více než 400 soukromých letounů přivezlo účastníky, kteří na to měli. Organizátor objednal pro jejich ubytování dvě výletní lodě ze severských zemí. 30 000 očekávaných návštěvníků dorazilo a s nimi pár stovek tisíc protestujících. 100 milionů Liber-Šterlinků byl prý náklad Britské vlády. Všichni obyvatelé Glasgow prohloubili svou uhlíkovou stopu pod úroveň zavřených uhelných dolů v blízkém a dalekém okolí, předávajíce toto dědictví svým potomkům.

Již před zahájením celé akce již mnozí pochybovali o její smysluplnosti, a to včetně Předsedy Britské vlády, Borise Johnsona, či bývalého starosty New Yorku a miliardáře Michaela Bloomberga a i přesto, se účastnili, přednesli své přednášky, potřásli stovkami rukou, najedli se z bohatého pultu a napili, aby zase odjeli na další destinaci.

Kromě jediného bodu – SETKÁNÍ MOCNÝCH – nenastala žádná změna.

Důvodem bylo i to, že většina mluvčích stavěla budoucnost na hřbetu PAŘÍŽSKÉ DOHODY, která zůstala jen na papíře a mnozí argumentovala emisními povolenkami, bez uvědomění si, že nejsou nástrojem snižováním ekologických dopadů průmyslu na životní prostředí, ale EKONOMICKÝM NÁSTROJEM TĚCH, KDO OBCHODOVÁNÍ S NIMI ZAVEDLI A OSOBNĚ PROFITUJÍ Z KAŽDÉ TRANSAKCE, jak nakonec potvrdilo i prodloužení STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ mezi OSN a WORLD ECONOMIC FORUM, které je nejsilnějším propagátorem.

„COP“ je v očích zakladatelé zkratkou tří slov CONFERENCE OF THE PARTIES – čili SJEZD STRAN, a i proto nejvíce pamětníkům včetně mne osobně připomíná sjezdy UV KSČ, kde si všichni byli zajedno a při každém hlasování byli všichni vždy pro přednášené návrhy, prohlášení, sliby a plány i když věděli, že se nesplní.

„COP“ je v mých očích zkratkou jiných slov CRIME ON PLANET – čili ZLOČIN NA PLANETĚ.

Tento probíhá již čtvrtstoletí a každý nový ročník je nejen na jiném místě, ale probíhá na planetě, která je na tom stále hůř. Všechny ročníky mají jedno společné, SLIBUJÍ, ŽE BUDE LÉPE. A vždy posunou datum na dobu, kdy ti co slibují, podepisují a zavazují se, budou mimo dosah a s dostatkem prostředků, které si odsunem aplikace změn, zajistili.

V době konání COP26 se všude ve světě probouzelo svědomí bohatých, kteří slibovali, že ze svého bohatství dají hned 2 % (6 000 000 000 USD) na ukončení světového hladu (ELON MUSK), či miliardy do analýzy stavu a vývoje, nebo na slibované technologie, které nikdy nikdo neviděl, ale všichni za jejich příslib bohatě platí.

Jeden jistý výsledek však COP26 přinesl.

Je jím COP27.

Další investované miliony, další prezident akce podporovaný velmi dobře placenými vyvolávači a našeptávači a další slib změny.

OSN na to má, sponzoři pomohou, co na tom, že se bude zase hůř dýchat, přibude spálených lesů a země a environmentálních katastrof. Komfort mluvčích zajití výkonnější filtry klimatizací v sálech, na hotelích i v dopravních prostředcích.

A Česká stopa?

Ta zůstane jen v médích, která stejně jako v New Yorku, píší o českých mladých reprezentantkách, jež tak rády cestují zdarma po světě, aby pak o tom mohly vyprávět ostatním.

Pro ty, které by zajímalo, jak dopadla na COP26 INDUSTRY 5.0 jen přidávám informaci, že dle očekávání nebyla na konferenci vpuštěna, stejně jako legislativa PREVENCE VZNIKU ODPADU, představená globálně 1.9.2021. I přesto však přednášku na téma INDUSTRY 5.0 vidělo za dobu konání akce jen na mém YOUTUBE kanále již shlédlo více než 860 lidí, což je více než 20násobek posluchačů některých přednášek na místě konání.

S ohledem na skutečnost, že INDUSTRY 5.0 není vázána na COP26, OSN, EK, WEF ani žádné další instituce a její růst není dán dotačními penězi, či dárcovskými prostředky a i přesto již dnes díky síti AMBASADORů rezonuje v 77 zemích světa a je tak přístupná více než 5,17 miliardám obyvatel (65%) je již jasné, že již v průběhu několika měsíců budou firmy využívat programu STRATEGICKÉHO PARTNERSTVÍ, které jim umožní podílet se na směřování INDUSTRY 5.0 a PRVNÍ PRŮMYSLOVÉ EVOLUCE ŘÍZENÉ ČLOVĚKEM a nebýt jen těmi, kdo následuje rozhodnutí druhých.

Na závěr bych jen rád dodal, že další COP již INDUSTRY 5.0 nevynechá a tato naopak bude nosným tématem akce, která díky ní, bude moci být jednou z posledních.


Michaela Radu si můžete poslechnout na konferenci GLOBAL SUSTAINABLE FUTURE NETWORK (GSFN) CONFERENCE již tento pátek 10. prosince. Konference bude živě přenášena na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=SouMyFLTB8c

Michael Rada
Michael Rada

Zakladatel a otec myšlenky INDUSTRY 5.0

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X