21. 1. 2022

Neziskový sektor je v České republice poměrně široký. Přinášíme vám přehled největších neziskových organizací a sdružení, které u nás působí.

Arnika

Nezisková organizace Arnika vznikla již v roce 2001. Svojí činnosti se zaměřuje na zmenšení množství odpadu a nebezpečných látek v životním prostředí. Zároveň aktivně propaguje právo občanů rozhodovat o životním prostředí. Nezisková organizace především pracuje ve třech programech – Centrum pro podporu občanů, Ochrana přírody a Toxické látky a odpady. Mimo to nabízí i další služby jako je měření obsahu chemických látek, vzdělávací aktivity, odborné poradenství a zpracování připomínek, posudků a studií.

Organizace má svoje pobočky na vícero místech v České republice. Kromě Prahy se Arnika nachází i v Českých Budějovicích, Děčíně, Havířově, Jihlavě, Ostravě a Uherském Hradišti. Svojí činností se ovšem nezaměřuje pouze na Českou republiku, ale i na zahraničí. Nezisková organizace je součástí několika mezinárodních projektů a spolupracuje například i s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP).

Nezisková organizace Arnika se zasadila například o méně PVC a rizikových ftalátů ve výrobcích pro děti, dekontaminaci bývalého skladu s pesticidy v Klatovech – Lubech nebo zanesení Labe os soutoku s Ohří po Děčín do evropské sítě chráněných území Natura 2000. Organizace také vydává svůj časopis Arnikum a vypracovala příručku Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně.

Hnutí duha

Další neziskovou organizací zabývající se ochranou životního prostředí je Hnutí duha založené v roce 1989. Organizace se angažuje v ochraně lesů, dostupnosti lokálních potravin, využití obnovitelných zdrojů na výrobu energie. Jedním z velkých úspěchů Hnutí duha je ponechání části národního parku Šumava divoké přírodě.

Od roku 1991 vydává nezisková organizace společensko-ekologický časopis Sedmá generace.  Tematicky se dvouměsíčník zaměřuje na ochranu přírody a krajiny, energetiku z obnovitelných zdrojů, biozemědělství, alternativní ekonomiku a životní styl šetrnější k přírodě.  

Ekodomov

Na rozdíl od předchozích dvou není Ekodomov neziskovou organizací, ale občanským sdružením, které vzniklo v roce 2004. Sdružení se zabývá především vzděláváním a výchovou k odpovědnému zacházení s půdou, vodními zdroji, a k šetrnému využívání surovin. Ekodomov se zaměřuje především na vzdělávání dětí. Proto provozuje Dětský klub Šárynka a lesní školku. Pro starší děti nabízí sdružení ekologické kroužky Malý průzkumník přírody .  V klasických školních zařízeních pak sdružení pořádá výukové programy zaměřené na environmetální výchovu.

Kromě environmentálního vzdělávání se Ekodomov zaměřuje i na téma kompostování a zpracování organického odpadu. S tomto směru poskytuje domácnostem, firmám, školám a obcím odborné poradenství a technickou podporu.

Hnutí Brontosaurus

Organizace Brontosaurus funguje již přes čtyřicet let. Svojí činností se zaměřuje na pomoc přírodě i historickým památkám. Funguje na účasti dobrovolníků, které sdružují regionální centra po celé České republice. Hnutí se zasadilo o opravu zříceniny hradu Lukov, vybudování živé učebny v Centru ekologické východy Dúbrava, či opravu historických památek na Jesenicku. Kromě České republiky pomáhá hnutí Brontosaurus i v zahraničí. V Podkarpatské Rusi dobrovolníci značí turistické trasy a v indickém Ladhaku staví energeticky soběstačný školní internát. V rámci své činnosti pořádá Hnutí Brontosaurus vzdělávací kurzy a přednášky na různá témata.

zdroj obrázků: arnika.org; hnutiduha.cz; ekodomov.cz; brontosaurus.cz

Valentina Podlesná

Autorka je absolventkou oboru sociální a kulturní ekologie. Zajímá se o důsledky vlivu lidské činnosti na životní prostředí a environmentální migraci.

X