21. 1. 2022

Zdá se to jako nemožné představit si Čínu jako bojovníka za změnu klimatu, vzhledem k devastaci přírody způsobené jejím rychlým ekonomickým rozvojem. Čínský prezident uvedl, že svět musí spolupracovat na vytvoření rovnováhy mezi hospodářským rozvojem a ničením přírody.

Na summitu OSN o biologické rozmanitosti Si Ťin-pching pronesl, že: „V současné době hrozí globální vyhynutí druhů a ztráta biologické rozmanitosti a degradace ekosystému představují hlavní riziko pro přežití a rozvoj člověka. Je na nás všech, abychom jednali společně. Musíme respektovat přírodu, řídit se jejími zákony a chránit ji.“

Týden před tímto proslovem veřejně slíbil, že Čína, největší znečišťovatel na světě a ekonomická velmoc, bude do roku 2060 uhlíkově neutrální.

Čína stále investuje do výstavby uhelných elektráren i přes to, že chce být do roku 2060 uhlíkově neutrální

Zdá se, že je těžké si znovu představit Čínu jako bojovníka za změnu klimatu a biologickou rozmanitost vzhledem k devastaci životního prostředí způsobené její rychlostí ekonomické transformace. Opravdu tedy Čína otočila?

Je snadné dávat sliby, ale svět bude sledovat, zda ti, kdo mají moc, skutečně dělají něco pro to, aby měli co nejmenší dopad na biologickou rozmanitost a změnu klimatu. Uvidíme, jak Čína uplatní své vedoucí postavení.

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X