21. 1. 2022

Nebojte, žádná Babišárna to nebude. Myšlenka vybudování čapího hnízda v našem rodinném sadě se zrodila zcela skromným způsobem. Již tomu bude 10 let, co jsme na přání manželů Ondrákových začali obnovovat a obhospodařovat kousek půdy.  Místo, které na nás vždy působilo svým magickým klidem, ovocný sad schovaný před světem na malebném místě za Zárubickým rybníkem.

Vysadili jsme svépomocí například rakytníky, muchovník i moruši.  Dlouho jsme přemýšleli, jakým způsobem ještě povýšit rozmanitost a využít potenciál záhumenky. Jak se říká: „Když chcete najít, musíte přestat hledat…“.  A tak jednoho jarního dne jsme jej poprvé zahlédli. Majestátně si přešlapoval pomocí dlouhých nohou v luční trávě při hledání potravy. Byl to čáp bílý! A proč vlastně ne?! V tu chvíli nám totiž bylo jasné, čím bychom mohli přispět k ještě malému zdokonalení toho kousku krajiny co vlastníme.

Toto místo je více než ideálním bodem pro tvorbu čapího hnízda. Čápi místní louky navštěvují opakovaně. Mezi záhumenkou a obcí se nachází dlouhodobě luka, která jsou domovem mnoha druhů malých savců a plžů. Přibližně kilometr od sadu začínají rozlehlé lesy bohaté na mnoho druhů obojživelníků a plazů. A jednou z největších dominant a nezbytností je zdejší rozsáhlý rybník, který je plný ryb a obohacen v horní části vodní plochou pro rozvoj místní populace obojživelníků. Zdejší region představuje ideální potravní biotop pro čápa bílého. V okolí sadu se nenachází žádné překážky elektrického či telegrafního vedení, které by mohly čápy ohrozit.

S vervou a nadšením jsme se pustili okamžitě do příprav. Vždyť to nemůže být tak těžké! Velmi rychle jsme však zjistili, že tenhle projekt bude běh na dlouhou trať. Naštěstí motor, který nás od počátku táhl tuto ideu dokončit, nám vydržel dostatečně dlouho, abychom to nevzdali!

Mnoho lidí by si řeklo, že čápů je všude dost. Avšak opak je pravdou. Čáp bílý patří mezi druhy zařazené v červeném seznamu ohrožených druhů. Hlavní příčinou jejich ohroženosti jsme právě my, lidé. Industrializace zemědělství a nepříznivé změny v krajině, zahrnující vysoušení mokřin a přeměny luk na pole a používání chemie snad na každého škůdce vedly k rychlému úbytku jejich počtu. To, že je naše země stále příjemným místem pro čapí život není automatické. Země jako Belgie, Švédsko a Švýcarsko už téměř o své čápy přišly. Ve Velké Británii se v roce 2019 první pár čápů zahnízdil po téměř 600 letech!

Zbývá už jen doufat, že my nebudeme muset čekat tak dlouho a že se náš sen vyplní. Pak budeme moct hrdě říct, že jsme částečně mohli přispět k záchraně tohoto majestátního druhu. Těšíme se tedy netrpělivě na březen, kdy do naší země začnou přilétat tito vzácní poutníci z více než 20 000 km dlouhé cesty z Afriky.

Prosím popřejte nám mnoho štěstí, snad se naše píle vyplatí a dříve či později se stane naše čapí hnízdo skutečným domovem.

Na závěr bychom chtěli poděkovat každému, kdo jakýmkoli způsobem přispěl rukou k dílu.

Děkujeme Vám všem! Rodina Šindelářova z Jaroměřic n. R.

zdroj: rodina Šindelářova z Jaroměřic n. R.

autor obrázků: rodina Šindelářova z Jaroměřic n. R.

Lukáš Žaludek

Autor je konzultant/auditor podnikové ekologie. Zajímá se o příležitosti v udržitelném rozvoji, certifikacích a vzdělávání.

X